Event marketing vybraného obchodního centra

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Event marketing vybraného obchodního centra

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Kameníková, Nikola
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:36Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:36Z
dc.date.issued 2019-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45659
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o event marketingu a jeho souvislostech s fungováním obchodního centra. Obsahem teoretické části je přiblížení pojmu event marketingu a jeho vztahu k obchodním centrům, terminologický vhled do problematiky současně s vymeze-ním metod a cílů práce. Praktická část se věnuje popisu obchodního centra XY se zaměře-ním na popis eventových aktivit centra současně v kontrastu s jeho konkurenty. Na základě dotazníkového šetření byl v třetí části diplomové práce zpracován celoroční plán aktivit pořádaných OC XY, při němž byl důraz kladen na jeden vybraný event, který byl pro reálnost a konkrétnost práce dopodrobna zpracován. Závěr práce završují možnosti a limity spojené s předloženým projektem a plánem aktivit OC XY na rok 2020.
dc.format 119 s. (156 380 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject event marketing cs
dc.subject event cs
dc.subject obchodní centrum cs
dc.subject emoce cs
dc.subject positioning cs
dc.subject marketingový plán cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject event marketing en
dc.subject event en
dc.subject shopping centre en
dc.subject emotion en
dc.subject positioning en
dc.subject marketing plan en
dc.subject marketing mix en
dc.subject communication mix en
dc.title Event marketing vybraného obchodního centra
dc.title.alternative Event Marketing of a Selected Shopping Centre
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Soukalová, Radomila
dc.date.accepted 2019-05-20
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to explain the problematics of an event marketing and its connection with shopping centres. First part of the thesis is devoted to the term of the event marketing and its relationship to shopping centres. It is also devoted to the practical terminology and at the same time it states methods and goals of the thesis. Practical part focuses on a describtion of the shopping centre XY and its event activities in comparison with its competitors. One year event activity plan was based on the datas collected from the questionnaire. One specific event was precisely described for the purpose of a concreteness and factuality. The last part is connected to the possibilities and limits of the event plan for the shopping centre XY 2020.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 53385
dc.date.submitted 2019-04-18


Files in this item

Files Size Format View Description
kameníková_2019_dp.zip 43.99Kb application/zip View/Open None
kameníková_2019_op.doc 150Kb Unknown View/Open None
kameníková_2019_vp.doc 154.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account