Stabilizace disperzních systémů polymerními emulgátory

DSpace Repository

Language: English čeština 

Stabilizace disperzních systémů polymerními emulgátory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Věra
dc.contributor.author Urbánková, Lucie
dc.date.accessioned 2020-09-17T07:39:32Z
dc.date.available 2020-09-17T07:39:32Z
dc.date.issued 2015-10-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.isbn 978-80-7454-925-0
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45911
dc.description.abstract Biopolymery a biopolymerní částice jsou jednou z alternativ pro nahrazení potenciálně toxických syntetických surfaktantů stabilizujících rozhraní olej-voda v emulzích. Tyto mírnější druhy stabilizátorů umožňují připravit biokompatibilní emulze, vhodné pro farmaceutické a kosmetické využití, bez přítomnosti syntetických surfaktantů. Použití těchto stabilizátorů však může být v některých případech nedostačující, protože nejsou schopny vytvořit stabilní emulze. V takových případech pak může být výhodná schopnost některých přírodních emulgátorů vytvořit a stabilizovat emulze v synergii s jinými biopolymery anebo částicemi. Tato práce je proto nejprve zaměřena na problematiku stabilizace emulzí pouze proteinem, kaseinátem sodným, a v dalším kroku na studium interakcí mezi biopolymerem a částicemi na fázovém rozhraní. Konkrétně jsou studovány emulze stabilizované směsí kaseinátu sodného a nanokrystalické celulózy, se snahou porozumět stabilizaci emulzí prostřednictvím adsorpce, komplexace nebo vrstvení kaseinátu a nanocelulózy na rozhraní olej-voda. Znalosti získané v práci tak umožní kontrolovat vlastnosti emulzí pomocí změn ve složení stabilizující vrstvy na povrchu kapek. Praktické použití studovaných emulzních systémů je zaměřeno na přípravu oleogelů, které mohou sloužit jako nosiče bioaktivních lipofilních látek.
dc.format 56
dc.format.extent 138
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Biopolymer cs
dc.subject stabilizace cs
dc.subject protein cs
dc.subject polysacharid cs
dc.subject nanocelulóza cs
dc.subject interakce cs
dc.subject emulze cs
dc.subject Biopolymer en
dc.subject stabilization en
dc.subject protein en
dc.subject polysaccharide en
dc.subject nanocellulose en
dc.subject interaction en
dc.subject emulsion en
dc.title Stabilizace disperzních systémů polymerními emulgátory cs
dc.title.alternative Stabilization of dispersion systems by polymeric emulsifiers en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Kolská, Zdeňka
dc.contributor.referee Koutný, Marek
dc.date.accepted 2020-06-25
dc.description.abstract-translated Biopolymers and biopolymer-based particles are a natural alternative to replace potentially toxic synthetic surfactants stabilizing the oil-water interface in emulsions. These more friendly species allow for the preparation of biocompatible, surfactant-free emulsions for pharmaceutical and cosmetic uses. However, the application of bio-based emulsifiers may, in some cases, be insufficient to prepare stable emulsions. Under these conditions, the ability of some natural emulsifiers to form and stabilize emulsions in synergy with other biopolymers or particles can be advantageously utilized. Therefore, the thesis is at first focused on stabilization of emulsions by single emulsifying protein, sodium caseinate, and in the next step on the investigation of the interactions between the biopolymer and particles at the phase interface. More specifically, the emulsions stabilized by mixtures of sodium caseinate and cellulose nanocrystals are investigated to understand processes of adsorption, complexation or layer-by-layer formation taking place at the oil-water interfaces. The knowledge gathered in the thesis enables to control the emulsion properties via variations in the composition of their stabilizing layer. The practical application of such stabilized emulsions is further verified through the preparation of emulsion-based oleogels, which can serve for delivery of bioactive lipophilic substances.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Compounds en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 55526
dc.date.submitted 2020-02-10


Files in this item

Files Size Format View Description
urbánková_2020_teze.pdf 4.300Mb PDF View/Open
urbánková_2020_dp.pdf 7.999Mb PDF View/Open None
urbánková_2020_op.zip 527.2Kb application/zip View/Open None
urbánková_2020_vp.docx 23.97Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account