Hodnocení moderní škole

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Hodnocení moderní škole

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Hodnocení moderní škole
Autor: Vodáková, Michaela
Vedoucí: Kašpárková, Svatava
Abstrakt: Současná kurikulární reforma v ČR usiluje o komplexní změny ve vzdělávaní. Školní hodnocení patří mezi oblasti, které jsou dlouhodobě podceňovány. Problematikou hodnocení v moderní škole se zabývám v této bakalářské práci. Teoretická část práce je rozdělena do čtyř základních částí. První se zabývá hodnocením jako součástí výchovně vzdělávacího procesu. V druhé a třetí části popisuji funkce a metody hodnocení. Poslední, čtvrtá, naznačuje trendy ve vzdělávání a hodnocení ve světě. Praktická část, je částí výzkumnou. Pomocí dotazníkového šetření jsem provedla výzkum na 2. stupni ZŠ a zjišťovala, jak vidí problematiku školního hodnocení učitelé a žáci.
URI: http://hdl.handle.net/10563/4598
Datum: 2007-05-24
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 24.05.2009
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro SŠ
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 6640


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
vodáková_2007_bp.pdfZablokované 588.6Kb PDF
vodáková_2007_vp.doc 56Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
vodáková_2007_op.doc 48Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet