Predikce vzniku nesprávností v účetních výkazech

DSpace Repository

Language: English čeština 

Predikce vzniku nesprávností v účetních výkazech

Show full item record

Thumbnail
Title: Predikce vzniku nesprávností v účetních výkazech
Author: Homola, David
ISBN: 978-80-7454-985-4
URI: http://hdl.handle.net/10563/45993
Date: 2010-07-14
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 46
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Disertační práce "Predikce vzniku nesprávností v účetních výkazech" se zabývá kvalitou účetních informací, které jsou svým uživatelům prezentovány ve formě účetní závěrky. Hlavním cílem práce je navrhnout přístup umožňující predikci výskytu nesprávností v účetní závěrce předkládané společnostmi s cílem maximalizovat užitečnost těchto informací pro rozhodovací proces uživatelů. Tento přístup by měl pomoci všem typům možných uživatelů při hodnocení spolehlivosti informací prezentovaných v účetní závěrce a pomoci jim vyhnout se nesprávným rozhodnutím učiněným na základě nespolehlivých údajů. Tato práce by měla přispět k již existujícím přístupům zaměřeným na předpovídání vzniku nesprávností díky zcela novému přístupu k měření, který není závislý čistě na finančních proměnných. Informace získané při podrobné literární rešerši existující literatury na toto téma, které jsou dále posíleny výsledky kvalitativního výzkumu prováděného s jednotlivými uživateli účetních informací, jsou využity k návrhu kvantitativního výzkumu mezi ziskovými organizacemi působícími v České republice. Data získaná kvantitativním výzkumem jsou analyzována s využitím statistických metod. Na základě výsledků je zkonstruován prediktivní model, který umožňuje předpovědět pravděpodobnost výskytu nesprávností pro společnosti působící v České republice.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
homola_2021_teze.pdf 2.041Mb PDF View/Open
homola_2021_dp.pdf 696.7Kb PDF View/Open None
homola_2021_op.pdf 124.7Kb PDF View/Open None
homola_2021_op.pdf 0bytes PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account