Výkaznictví a použití KPI v oblasti udržitelnosti: Studie velkých německých firem

DSpace Repository

Language: English čeština 

Výkaznictví a použití KPI v oblasti udržitelnosti: Studie velkých německých firem

Show full item record

Thumbnail
Title: Výkaznictví a použití KPI v oblasti udržitelnosti: Studie velkých německých firem
Author: Nguyen, Doan Thi Thuc
ISBN: 978-80-7454-982-3
URI: http://hdl.handle.net/10563/45994
Date: 2010-07-14
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 47
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Požadavek transparentního a odpovědného podávání zpráv o udržitelnosti se v současné době jeví jako jeden z nejpozoruhodnějších problémů v podnikání a mezi zúčastněnými stranami. Proto hlavní cíle této disertační práce spočívají ve zkoumání dopadů podávání zpráv o udržitelnosti na hodnotu firmy, zkoumání faktorů, které ovlivňují dodržování předpisů při zveřejňování výsledků v oblasti udržitelnosti, a navrhování KSPI ve specifických průmyslových odvětvích a vypracování plánu implementace těchto indikátorů. Stejnou metodou výzkumu bylo shledáno, že zveřejňování informací o udržitelnosti má nevýznamnou souvislost se všemi proměnnými ve vlastnostech představenstva; odhaluje však významné pozitivní vazby na velikost firmy, stáří firmy a externí zajištění zpráv o udržitelnosti. Kombinací kvantitativních a kvalitativních metod jsou určeny navrhované KSPIs, které zahrnují ekonomické, environmentální a sociální ukazatele pro odvětví automobilových a finančních služeb. Dále byl vyvinut plán implementace KPI pro výkon udržitelnosti, který zahrnuje interní a externí úspěšné faktory procesu implementace. Výsledky disertační práce poskytují německým velkým společnostem a zúčastněným stranám významný pohled na integraci zpráv o udržitelnosti do jejich rozhodnutí o řízení, investicích a oceňování. Výzkum také zvyšuje povědomí managementu v tomto automobilovém a finančním odvětví o využívání KSPI jiných firem v tomto odvětví. Zjištění z disertační práce dále přispívají k akademickým literaturám o souvislostech mezi zveřejněním udržitelnosti a hodnotou firmy, jakož i ovlivněných faktorech a o využití KSPI ve velkých společnostech kótovaných na burze v automobilovém a finančním sektoru.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
nguyen_2021_teze.pdf 2.074Mb PDF View/Open
nguyen_2021_dp.pdf 1.857Mb PDF View/Open None
nguyen_2021_op.pdf 747.3Kb PDF View/Open None
nguyen_2021_op.pdf 0bytes PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account