Výkaznictví a použití KPI v oblasti udržitelnosti: Studie velkých německých firem

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Výkaznictví a použití KPI v oblasti udržitelnosti: Studie velkých německých firem

Zobrazit celý záznam

Thumbnail
Název: Výkaznictví a použití KPI v oblasti udržitelnosti: Studie velkých německých firem
Autor: Nguyen, Doan Thi Thuc
ISBN: 978-80-7454-982-3
URI: http://hdl.handle.net/10563/45994
Datum: 2010-07-14
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Počet stran: 47
Dostupnost: Bez omezení


Abstrakt:

Požadavek transparentního a odpovědného podávání zpráv o udržitelnosti se v současné době jeví jako jeden z nejpozoruhodnějších problémů v podnikání a mezi zúčastněnými stranami. Proto hlavní cíle této disertační práce spočívají ve zkoumání dopadů podávání zpráv o udržitelnosti na hodnotu firmy, zkoumání faktorů, které ovlivňují dodržování předpisů při zveřejňování výsledků v oblasti udržitelnosti, a navrhování KSPI ve specifických průmyslových odvětvích a vypracování plánu implementace těchto indikátorů. Stejnou metodou výzkumu bylo shledáno, že zveřejňování informací o udržitelnosti má nevýznamnou souvislost se všemi proměnnými ve vlastnostech představenstva; odhaluje však významné pozitivní vazby na velikost firmy, stáří firmy a externí zajištění zpráv o udržitelnosti. Kombinací kvantitativních a kvalitativních metod jsou určeny navrhované KSPIs, které zahrnují ekonomické, environmentální a sociální ukazatele pro odvětví automobilových a finančních služeb. Dále byl vyvinut plán implementace KPI pro výkon udržitelnosti, který zahrnuje interní a externí úspěšné faktory procesu implementace. Výsledky disertační práce poskytují německým velkým společnostem a zúčastněným stranám významný pohled na integraci zpráv o udržitelnosti do jejich rozhodnutí o řízení, investicích a oceňování. Výzkum také zvyšuje povědomí managementu v tomto automobilovém a finančním odvětví o využívání KSPI jiných firem v tomto odvětví. Zjištění z disertační práce dále přispívají k akademickým literaturám o souvislostech mezi zveřejněním udržitelnosti a hodnotou firmy, jakož i ovlivněných faktorech a o využití KSPI ve velkých společnostech kótovaných na burze v automobilovém a finančním sektoru.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
nguyen_2021_teze.pdf 2.074Mb PDF Zobrazit/otevřít
nguyen_2021_dp.pdf 1.857Mb PDF Zobrazit/otevřít None
nguyen_2021_op.pdf 747.3Kb PDF Zobrazit/otevřít None
nguyen_2021_op.pdf 0 bajtů PDF Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet