Dysfunkční rodina jako jeden příčinných faktorů vzniku kriminality dětí a mládeže z hlediska práce policisty ČR

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Dysfunkční rodina jako jeden příčinných faktorů vzniku kriminality dětí a mládeže z hlediska práce policisty ČR

Zobrazit celý záznam

Thumbnail
Název: Dysfunkční rodina jako jeden příčinných faktorů vzniku kriminality dětí a mládeže z hlediska práce policisty ČR
Autor: Johanis, Lukáš
Vedoucí: Zvonařová, Marcela
Abstrakt: Podíl mládeže na kriminalitě z pohledu statistických údajů není zanedbatelný. Tato skutečnost nutí příslušné státní i nestátní subjekty k součinnosti v rámci komplexního programu sociální prevence a prevence kriminality, aby ochrana dětí a mládeže před výskytem sociálně patologických jevů byla efektivní. Růst kriminality nelze zastavit pouze represivním opatřením vůči pachatelům, ale také přes organizačně propracovanou, cílevědomou a dostatečně finančně zabezpečenou koncepci prevence kriminality mládeže, kdy její realizaci musí provádět odborně vzdělaní a připravení pracovníci zainteresovaných institucí. Je zde poté předpoklad, že bude-li na děti a mládež včas dostatečným a vhodným způsobem působeno kvalitním programem preventivního charakteru, tak v době, kdy budou nuceni řešit náročné životní situace, upustí alespoň část z nich od kriminogenního jednání. Bakalářská práce vymezuje systém prevence kriminality v České republice. Zabývá se rovněž vlivem funkčnosti rodiny na kriminalitu dětí a mládeže. Jedna z kapitol předkládá také projekty a činnosti Policie ČR v oblasti prevence.
URI: http://hdl.handle.net/10563/4621
Datum: 2007-04-19
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 1006283


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
johanis_2007_bp.pdfZablokované 337.3Kb PDF
johanis_2007_vp.doc 47.18Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
johanis_2007_op.png 41.57Kb Obrázek PNG Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet