Prostředky výchovy a vzdělávání romských žáků v podmínkách výchovného ústavu

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Prostředky výchovy a vzdělávání romských žáků v podmínkách výchovného ústavu

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Prostředky výchovy a vzdělávání romských žáků v podmínkách výchovného ústavu
Autor: Halva, Jaroslav
Vedoucí: Kašpárková, Svatava
Abstrakt: Moje bakalářská práce s názvem "Prostředky výchovy a vzdělávání romských žáků v podmínkách výchovného ústavu" je zaměřena na jeden z nejzávažnějších výchovných pro-blémů, které se ve výchovných ústavech vyskytují - to jest problém útěkovosti chovanců. Cílem teoretické části práce je seznámení se základními fakty a informacemi vztahují-cími se k vlastnímu tématu práce, tedy s problémy ve výchově se zaměřením na etopedii, strukturou školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, s historií a kulturou romského etnika a interkulturní výchovou a vzděláváním. V aplikační části práce bylo cílem provést sociologický výzkum týkající se útěkovosti chovanců výchovných ústavů v okrese Znojmo, vyhodnocení tohoto výzkumu a nástinu možností zlepšení stávající situace. V obou částech byla použita metoda obsahové analýzy prostudované literatury a získa-ných dokumentů z výchovných ústavů uvedeného okresu. První část práce je rozdělena do pěti kapitol: 1) Výchova jako atribut socializace člově-ka; 2) struktura a organizace školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy; 3) Etopedie - jeden z oborů speciální pedagogiky; 4) Pohled do historie, kultury a zvyků rom-ského etnika; 5) Interkulturní výchova a vzdělávání. V druhé části práce se zabývám popi-sem výchovných ústavů, kde byl proveden výzkum, stanovením hypotéz, vlastním sociolo-gickým výzkumem, jeho statistickým rozborem a jeho výsledky a závěry. Vyhodnocením této aplikační části byly potvrzeny stanovené hypotézy: a) útěkovost chlapců ve výchovných ústavech okresu Znojmo velkého typu je větší než u malého typu; b) útěkovost dívek je menší než útěkovost chlapců; c) útěkovost je větší v ústavech, kde je menší počet pedagogických pracovníků na určitý počet chovanců. Závěr patří zamyšlení nad možnostmi snížení tohoto sociálně patologického jevu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/4639
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: B 6657


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
halva_2007_bp.pdf 817.1Kb PDF Zobrazit/otevřít
halva_2007_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
halva_2007_op.doc 52Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet