Pocity osamělosti u žáků 2.stupně ZŠ

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Pocity osamělosti u žáků 2.stupně ZŠ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hladík, Jakub
dc.contributor.author Čermáková, Kristýna
dc.date.accessioned 2021-07-26T07:17:31Z
dc.date.available 2021-07-26T07:17:31Z
dc.date.issued 2021-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/46611
dc.description.abstract Cílem práce je zachytit různé souvislosti zkušenosti s osamělostí u žáků druhého stupně základní školy. Osamělost je chápána jako komplexní, multidimenzionální, vývojově normativní jev. Teoretická část představuje přehled výzkumů zaměřených na osamělost u dětí a adolescentů, především na vztah mezi osamělostí a genderem, důsledky osamělosti pro zdraví adolescentů, vlivy osamělosti na vztahy mezi vrstevníky, vztahy s rodiči a sourozenci. Zvláštní pozornost je věnována otázkám osamělosti adolescentů ve školním prostředí. Výzkum byl proveden u šedesáti adolescentů (35 chlapců a 23 dívek ve věku 12 až 15 let, dvě zkoumané osoby neuvedly gender), kteří mimo jiné posuzovali míru své osamělosti pomocí dotazníku LACA (The Loneliness and Aloneness Scale for Children and Adolescents) a vztah k učiteli v dotazníku ECR-RS (Experiences in Close Relationships-Relationship Structures Questionnaire). Žáci dále odpovídali na otázku, co pro ně znamená být osamělý. Zjištění jsou více méně v souladu s hypotézami a teoretickými předpoklady. Mimo jiné se ukázalo, že adolescenti vnímají samotu nejenom jako zdroj emoční nepohody a sociálního deficitu, ale i jako příležitost k osobnímu růstu. Výzkum též naznačil možné implikace pro intervence mírnící pocity osamělosti adolescentů ve škole.
dc.format 94
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Osamělost cs
dc.subject sociální osamělost cs
dc.subject emoční osamělost cs
dc.subject přitažlivost osamělosti cs
dc.subject adolescenti cs
dc.subject vrstevníci cs
dc.subject učitelé cs
dc.subject styly citové vazby cs
dc.subject Loneliness en
dc.subject social loneliness en
dc.subject emotional loneliness en
dc.subject attractiveness of loneliness en
dc.subject adolescents en
dc.subject peers en
dc.subject teachers en
dc.subject styles of attachment en
dc.title Pocity osamělosti u žáků 2.stupně ZŠ
dc.title.alternative Feelings of Loneliness of Secondary School Students
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2021-05-27
dc.description.abstract-translated The present study is focused on the loneliness experience of upper primary school students in different contexts. Loneliness is a complex, multidimensional, developmentally normative phenomena. The review in the theoretical part of bachelor thesis focuses on loneliness in children and adolescents, specifically examining the relationships between aloneness and gender, consequences of loneliness for adolescent's health, influences of loneliness on peers- relationships, and on attachment with parents and siblings. Particular attention is given to loneliness of adolescents in school settings. The research explored 60 adolescents, aged of 12 to 15, involving 35 boys, 23 girls, (nb. two adolescents did not report their gender). Adolescents completed measures that assessed the level of their loneliness using The Loneliness and Aloneness Scale for Children and Adolescents (LACA), and their relationships with teachers by the Experiences in Close Relationships-Relationship Structures Questionnaire (ECR-RS). Furthermore, the students responded to a question about their loneliness experience - what does being lonely mean to you? Findings are more or less in accordance with theoretical assumptions and hypotheses. Among other findings, research data demonstrate that adolescents perceive loneliness not only as a source of emotional distress or social isolation, but also as an opportunity for personal growth. The research also suggested possible school-based interventions alleviating adolescent´s feelings of loneliness in school.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 58502
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2021-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
čermáková_2021_dp.pdf 1.853Mb PDF View/Open None
čermáková_2021_op.docx 18.01Kb Unknown View/Open None
čermáková_2021_vp.docx 23.65Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account