Korupce jako deviantní a patologické chování

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Korupce jako deviantní a patologické chování

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Korupce jako deviantní a patologické chování
Autor: Zelený, Tomáš
Vedoucí: Sekot, Aleš
Abstrakt: Práce je zaměřena na jeden z nejzávažnějších sociálně-patologických jevů současnosti - na korupci. Jsou zde charakterizovány sociální deviace a sociálně patologické jevy a v návaznosti na jejich vymezení je podána definice pojmu "korupce". V další části práce jsou vyjmenovány příčiny korupce, rozebrány její typické formy a vysvětleny společenské důsledky tohoto jevu. V centru pozornosti další části práce je korupční klima v České republice. Tato část práce obsahuje jak historický exkurs k problematice korupce, tak i specifikaci vývojových tendencí korupce po roce 1989. Součástí této části práce jsou též výsledky výzkumu, který byl autorem k problematice korupce proveden. Poslední kapitola práce pojednává o možnostech působení proti korupci. Tato opatření jsou diskutována po jednotlivých hlavních oblastech, v nichž působení proti korupci nejčastěji připadá do úvahy - legislativní, organizační a technické, výchovně vzdělávacích aktivit a mezinárodní spolupráce.
URI: http://hdl.handle.net/10563/4661
Datum: 2007-04-20
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 1006303


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
zelený_2007_bp.pdf 270.6Kb PDF Zobrazit/otevřít
zelený_2007_vp.doc 23Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
zelený_2007_op.pdf 428.4Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet