Analýza marketingové komunikace značky DATART na Slovensku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza marketingové komunikace značky DATART na Slovensku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Bednářová, Zuzana
dc.date.accessioned 2021-07-26T07:17:40Z
dc.date.available 2021-07-26T07:17:40Z
dc.date.issued 2021-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/46841
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na analyzování marketingové komunikace značky DATART na Slovensku. Skládá se ze dvou hlavních částí. Část teoretická se zaměřuje na marketingovou komunikaci jako celek. Jsou zde představeny jednotlivé prvky marketingového a komunikačního mixu a jednotlivé jejich nástroje. V této části jsou stanovené také analytické metody, které slouží jako východisko a podklad pro druhou část bakalářské práce. Cílem praktické části bylo využít teoretických znalostí a aplikovat je na značku DATART a pomocí analytických metod stanovit a zhodnotit její postavení na trhu. Výstupem praktické části jsou doporučení a návrh pro zlepšení marketingové komunikace značky DATART.
dc.format 75 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject nástroje marketingové komunikace cs
dc.subject elektrospotřebiče cs
dc.subject značka cs
dc.subject marketing en
dc.subject marketing communication en
dc.subject marketing communication tools en
dc.subject electrical appliances en
dc.subject brand en
dc.title Analýza marketingové komunikace značky DATART na Slovensku
dc.title.alternative The Analysis of Marketing Communication of the DATART Brand in Slovakia
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Boudová, Sabina
dc.date.accepted 2021-06-30
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis focuses on analyzing the marketing communication of the DATART brand in Slovakia. It consists of two main parts. The theoretical part focuses on marketing communication as a whole. The individual elements of the marketing and communication mix and their individual tools are described there. That part also sets out the analytical methods that serve as a starting point and basis for the second part of the bachelor thesis. The aim of the practical part was to use the theoretical knowledge and apply it to the DATART brand and use analytical methods to determine and evaluate its position on the market. The output of the practical part are recommendations and proposal for improving the marketing communication of the DATART brand.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 58915
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2021-05-18


Files in this item

Files Size Format View Description
bednářová_2021_dp.pdf 2.528Mb PDF View/Open None
bednářová_2021_op.docx 24.21Kb Unknown View/Open None
bednářová_2021_vp.docx 31.15Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account