Marketingové komunikace Živnostenské banky (analýza současného stavu)

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingové komunikace Živnostenské banky (analýza současného stavu)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga
dc.contributor.author Potužníková, Marta
dc.date.accessioned 2010-07-16T02:59:41Z
dc.date.available 2010-07-16T02:59:41Z
dc.date.issued 2007-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4798
dc.description.abstract Marketingové komunikace jsou snad nejviditelnějším nástrojem marketingového mixu, prostřednictvím kterých firmy komunikují s cílovými skupinami. Ve své bakalářské práci se budu zabývat marketingovými komunikacemi Živnostenské banky, a.s. Jakým způsobem v současné době ŽB komunikuje s klienty, jakých marketingových komunikací využívá a jak buduje image banky? Splňuje vůbec komunikační mix jejich cíl? Těmito základními otázkami se chci podrobněji zabývat, analyzovat je a co nejpřesněji si na ně odpovědět cs
dc.format 54 s. , 41 s. příloh cs
dc.format.extent 3806026 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject bankovnictví cs
dc.subject bankovní produkty cs
dc.subject marketingové komunikace cs
dc.subject Banking System en
dc.subject Banking Products en
dc.subject Marketing Communications en
dc.title Marketingové komunikace Živnostenské banky (analýza současného stavu) cs
dc.title.alternative Marketing communications of Živnostenská banka (present status analysis) en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Juřičková, Eva
dc.date.accepted 2007-06-06
dc.description.abstract-translated Marketing communications are probably the most visible instrument of the marketing mix; through them, companies communicate with their target groups. In my dissertation I am going to analyse the marketing communications of Živnostenská Banka, a.s. In which way does Živnostenská Banka currently communicate with its clients, which kind of marketing communications does it use and how does it create the image of a successful bank? Does the communication mix help it to achieve its targets? These are the fundamental questions I would like to work on, analysing them and trying to find accurate answers. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4828
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
potužníková_2007_bp.pdfBlocked 3.629Mb PDF View/Open
potužníková_2007_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
potužníková_2007_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account