Projekt řízení motivace zaměstnanců společnosti AVEX TRADE, spol. s r.o. prostřednictvím vybraných statistických metod

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt řízení motivace zaměstnanců společnosti AVEX TRADE, spol. s r.o. prostřednictvím vybraných statistických metod

Show full item record

No preview available
Title: Projekt řízení motivace zaměstnanců společnosti AVEX TRADE, spol. s r.o. prostřednictvím vybraných statistických metod
Author: Gabrhel, Josef
Advisor: Zámečník, Roman
Abstract: Teoretickým východiskem diplomové práce jsou poznatky v oblasti řízení lidských zdrojů se zaměřením na soubory jevů pracovní motivace a stimulace. Jsou zde popsány jednotlivé teorie pracovní motivace, které analyzují příčiny pracovního chování a zdůrazňují význam motivace k dosažení vyšší efektivity práce. Analýza současného stavu, zvláště pak analýza personální politiky a firemní kultury společ-nosti AVEX TRADE, nabízí možnost projektového řízení pracovní motivace zaměstnanců. Stěžejní část při mapování současné úrovně motivace zaměstnanců společnosti tvoří dotaz-níkové šetření, jenž je podkladem pro tvorbu motivačního programu. Vyhodnocení se pro-vádí prostřednictvím vybraných statistických metod, jako je vážený aritmetický průměr a shluková analýza. Získané výstupy dotazníkového šetření pak odhalují kritické faktory pra-covní motivace, které představují projektové příležitosti v oblasti řízení pracovní motivace. Projektová část diplomové práce následně vymezuje možné návrhy řešení tvorby motivační-ho programu podniku vztahujícího se primárně k problematice pracovního jednání, jenž by měl obsahovat ucelený soubor opatření, a současně by měl být přínosem v oblasti řízení lidských zdrojů ve společnosti AVEX TRADE.
URI: http://hdl.handle.net/10563/4914
Date: 2007-05-04
Availability: Pouze v rámci univerzity
Department: Ústav podnikové ekonomiky
Discipline: Podniková ekonomika
Grade for thesis and defense: A 5586


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
gabrhel_2007_dp.pdfBlocked 2.160Mb PDF
gabrhel_2007_vp.pdf 434.1Kb PDF View/Open
gabrhel_2007_op.pdf 50.04Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account