Resilience učitelů mateřských škol a 1. stupně základních škol

DSpace Repository

Language: English čeština 

Resilience učitelů mateřských škol a 1. stupně základních škol

Show simple item record

dc.contributor.author Deutscherová, Beáta
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:58:11Z
dc.date.available 2021-07-26T10:58:11Z
dc.date.issued 2019-10-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/49401
dc.description.abstract Rigorózní práce má teoreticko-empirický charakter a fokusuje se na resilienci učitelů mateřských škol a učitelů 1. stupně základních škol. Cílem práce je zjistit znaky v jednotlivých dimenzích dotazníku SOC u učitelů mateřských škol a učitelů 1. stupně základních škol. Teoretická část se zabývá resiliencí v kontextu učitelství. V teoretické části jsou představeny vybrané modely resilience a sumarizovány poznatky o resilienci učitelů vůči změně. V empirické části je představený design a závěry kvantitativního výzkumu, který byl realizován s využitím dotazníku Sense of Coherence. Výzkumná data byla zpracována pomocí statistického programu STATISTICA. V závěru práce jsou interpretovány a analyzovány výsledky výzkumu.
dc.format 83 s
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject resilience cs
dc.subject sense of coherence cs
dc.subject zvládnutelnost cs
dc.subject smysluplnost cs
dc.subject srozumitelnost cs
dc.subject resilience en
dc.subject sense of coherence en
dc.subject meaningfulness en
dc.subject comprehensibility en
dc.subject manageabi-lity en
dc.title Resilience učitelů mateřských škol a 1. stupně základních škol
dc.title.alternative Resilience of nursery and primary school teachers
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Čech, Tomáš
dc.contributor.referee Tirpáková, Anna
dc.date.accepted 2020-09-01
dc.description.abstract-translated The rigorous work has a theoretical-empirical character and focuses on the resilience of kin-dergarten teachers and primary school teachers. The aim of the work is to find out the featu-res in individual dimensions of the SOC questionnaire for kindergarten teachers and primary school teachers. The theoretical part deals with resilience in the context of teaching. In the theoretical part, selected models of resilience are introduced and knowledge about teachers' resilience to change is summarized. The empirical part presents the design and conclusions of quantitative research, which was carried out using the Sense of Coherence questionnaire. Research data were processed using the statistical program STATISTICA. At the end of the work, the research results are interpreted and analyzed.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Pedagogika předškolního věku cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name PhDr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 56706
dc.date.submitted 2020-06-17


Files in this item

Files Size Format View Description
deutscherová_2020_dp.pdf 3.072Mb PDF View/Open None
deutscherová_2020_op.docx 17.53Kb Unknown View/Open None
deutscherová_2020_op.docx 0bytes Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account