Průzkum trhu zaměřený na efektivnost marketingové komunikace společnosti Havlík Opal s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Průzkum trhu zaměřený na efektivnost marketingové komunikace společnosti Havlík Opal s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Marková, Kamila
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:35:32Z
dc.date.available 2010-07-21T08:56:59Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/495
dc.description.abstract Téma mé bakalářské práce bylo "Průzkum trhu zaměřený na znalost výrobků a efektivnost marketingové komunikace společnosti Havlík Opal s.r.o." Cílem této práce bylo provést pomocí dotazníku analýzu stávajících komunikačních aktivit a vypracovat doporučení pro zvýšení znalosti výrobků a efektivnost marketingové komunikace. V teoretické části jsem teoretická východiska zabývající se problematikou marketingové komunikace a výrobkem samotným. Čerpala jsem z monografií, periodik, odborné literatury, internetu a interních informací firmy. Cílem analytické části mé bakalářské práce bylo na základě vyhodnocení dotazníků navrhnout marketingovou strategii a provést nákladovou a rizikovou analýzu. cs
dc.format 62 s., 10 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3241692 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2008
dc.subject průzkum trhu cs
dc.subject efektivnost cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject analýza cs
dc.subject komunikační aktivity cs
dc.subject marketingová strategie cs
dc.subject nákladová analýza cs
dc.subject riziková analýza cs
dc.subject market research en
dc.subject effectiveness en
dc.subject marketing communication en
dc.subject analysis en
dc.subject questionaire en
dc.subject communication activities en
dc.subject marketing strategy en
dc.subject expense analysis en
dc.title Průzkum trhu zaměřený na efektivnost marketingové komunikace společnosti Havlík Opal s.r.o. cs
dc.title.alternative Market Research Aimed at Customer Familiarity With Products And Effectiveness Of Marketing Communication Of the Company Havlík Opal ltd en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Podlešák, Petr
dc.date.accepted 2006-06-13
dc.description.abstract-translated The topic of my thesis was "Market Research Aimed at Customer Familiarity With Products And Effectiveness Of Marketing Communication Of the Company 'Havlík Opal ltd.'.'q The aim of this thesis was to carry out an analysis of current communication activities through the means of a questionnaire, and to prepare a suggestion for better and increased customer familiarity with the products, as well as for better effectiveness of marketing communication. The theoretical part deals with the theoretical information and knowledge concerning marketing communication and the product itself. I used different sources, such as professional literature, the internet, and internal information of the above mentioned company. The aim of the analytical part of my thesis was to suggest a possible marketing strategy based on the results of the questionnaire, and to develop the expense analysis of such strategy. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 1095
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
marková_2006_bp.pdfBlocked 3.091Mb PDF View/Open
marková_2006_vp.doc 40Kb Microsoft Word View/Open
marková_2006_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account