Školní hodnocení v primární edukaci

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Školní hodnocení v primární edukaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukášová, Hana
dc.contributor.author Kohoutová, Kateřina
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:58:20Z
dc.date.available 2021-07-26T10:58:20Z
dc.date.issued 2020-10-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/49616
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá otázkami školního hodnocení v primární edukaci. Teoretická část je zaměřena na vymezení terminologie z oblasti funkcí školního hodnocení, typů školního hodnocení, forem školního hodnocení a jejich specifik v primárním vzdělávání. Samostatnou kapitolou jsou zpracovány otázky významu a podoby školního sebehodnocení žáků, což je i hlavním předmětem výzkumu diplomové práce. Praktická část se zabývá pedagogickým výzkumem školního hodnocení a sebehodnocení žáků v podmínkách primární edukace. V kvalitativní metodologii výzkumu je zvoleno pedagogické pozorování výukových situací školního hodnocení. Další metodou je rozhovor s žáky a rozhovor s vybranou učitelkou 1. stupně základní školy. Výsledky pedagogického výzkumu se soustředí na posouzení charakteristik žákovského sebehodnocení ve výuce v primární edukaci a jeho podílu na školním hodnocení výsledků a procesů výuky.
dc.format 96 s. (139 208 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject školní hodnocení cs
dc.subject sebehodnocení žáků cs
dc.subject klasifikace cs
dc.subject slovní hodnocení cs
dc.subject formativní hodnocení cs
dc.subject sumativní hodnocení cs
dc.subject school assessment en
dc.subject pupil's self-assessment en
dc.subject classification en
dc.subject verbal assessment en
dc.subject formative assessment en
dc.subject summative assessment en
dc.title Školní hodnocení v primární edukaci
dc.title.alternative School assessment in primary education
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Petrů Puhrová, Barbora
dc.date.accepted 2021-05-31
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the issues of school assessment in primary education. The theoretical part is focused on defining terminology about functions of school assessment, types of school assessment, forms of school assessment and their specifics in primary education. A separate chapter deals with questions of the importance and form of school self-assessment of pupils, which is also the main subject of the diploma thesis research. The practical part deals with pedagogical research of school assessment and self-assessment of pupils in the conditions of primary education. In the qualitative research methodology, pedagogical observation of teaching situations of school assessment is chosen. Another method is an interview with pupils and an interview with a selected primary school teacher. The results of pedagogical research focus on the assessment of the characteristics of self-assessment of pupils in teaching in primary education and its share to school assessment of results and teaching processes.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro 1. stupeň základní školy cs
dc.thesis.degree-discipline Lower Primary School Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cs
dc.thesis.degree-program Teacher Training for Primary Schools en
dc.identifier.stag 57141
dc.date.submitted 2021-04-21


Files in this item

Files Size Format View Description
kohoutová_2021_dp.pdf 1.928Mb PDF View/Open None
kohoutová_2021_op.docx 18.60Kb Unknown View/Open None
kohoutová_2021_vp.docx 18.34Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account