Komunikace na sociálních sítích společnosti Lázeňská káva, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komunikace na sociálních sítích společnosti Lázeňská káva, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kolářová, Vendula
dc.contributor.author Bednaříková, Aneta
dc.date.accessioned 2021-10-04T11:58:48Z
dc.date.available 2021-10-04T11:58:48Z
dc.date.issued 2021-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/49852
dc.description.abstract Bakalářská práce, která nese název "Komunikace na sociálních sítích společnosti Lázeňská káva, s. r. o." se zaměřuje na marketingovou komunikaci společnosti, s cílem navržení možností využití sociálních sítí vedoucích k růstu značky, rozvoje firmy a také zvýšení prodejů. Práce se skládá ze dvou částí, tedy části teoretické a části praktické. Část první, tedy teoretická, se zabývá internetovým marketingem a definicí důležitých pojmů s ním spojených. Tato část je zpracována na základě odborné literatury. Druhá, praktická část, obsahuje analýzu současné situace marketingové komunikace ve vybrané společnosti a návrhy, které by mohly v budoucnu vést ke zlepšení celkové marketingové komunikace. V praktické části je také zahrnuta jak PEST analýza, tedy analýza prostředí, tak Porterova analýza a SWOT-analýza.
dc.format 57 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketing cs
dc.subject internetový marketing cs
dc.subject sociální sítě cs
dc.subject Instagram cs
dc.subject Porterův model pěti sil cs
dc.subject SWOT-analýza cs
dc.subject Marketing en
dc.subject online marketing en
dc.subject social media en
dc.subject Instagram en
dc.subject Porter's five forces analysis en
dc.subject SWOT-analysis en
dc.title Komunikace na sociálních sítích společnosti Lázeňská káva, s.r.o.
dc.title.alternative Communication on the Social Networks of the Company Lázeňská káva, s.r.o.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Benyahya, Petra
dc.date.accepted 2021-09-07
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis, which is entitled "Communication on the social networks of Lázeňská káva, s. r. o." focuses on the company's marketing communications, with the aim of designing opportunities to use social networks, leading to brand growth, company development as well as increased sales. The bachelor's thesis consists of two parts, the theoretical part and the practical part. Part One, theoretical, deals with Internet marketing and the definition of important terms associated with it. This section is based on scientific literature. The second, practical part, contains an analysis of the current situation of marketing communications in the selected company and suggestions that could lead to improved overall marketing communications in the future. There are also included the PEST analysis, the Porter analysis and the SWOT-analysis in the practical part.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 60046
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2021-08-20


Files in this item

Files Size Format View Description
bednaříková_2021_dp.pdf 1.425Mb PDF View/Open None
bednaříková_2021_op.docx 25.77Kb Unknown View/Open None
bednaříková_2021_vp.pdf 529.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account