Násilí jako společenský fenomén - vývoj a příčiny násilné kriminality

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Násilí jako společenský fenomén - vývoj a příčiny násilné kriminality

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Násilí jako společenský fenomén - vývoj a příčiny násilné kriminality
Autor: Macháň, Jiří
Vedoucí: Kejdová, Miroslava
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá zejména tématem násilí, kdy první kapitola se věnuje pojmu násilí a různými vybranými teoriemi násilí popisujícími jeho příčiny, formy a význam ve společnosti. Druhá kapitola mapuje vývoj násilné trestné činnosti v ČR v letech 1989 až 2007. Samostatně pak uvádí i vývoj násilné trestné činnosti v zemích EU zejména z důvodu možného srovnání. Třetí kapitola se zaměřuje už konkrétněji na násilnou trestnou činnost páchanou mládeží a to jak v ČR, tak i v zahraničí (země EU) opět zejména z pohledu možného srovnání. Čtvrtá kapitola popisuje a vymezuje hlavní faktory ovlivňující páchání násilné trestné činnosti včetně jejich možného rozdělení do jednotících dílčích celků. Závěr práce pak hodnotí naplnění cílů a potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz.
URI: http://hdl.handle.net/10563/4985
Datum: 2008-04-04
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 1009279


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
macháň_2008_bp.pdfZablokované 1.135Mb PDF
macháň_2008_vp.doc 173.2Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
macháň_2008_op.doc 87.22Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet