Strategie public relations ve společnosti Servis Climax a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Strategie public relations ve společnosti Servis Climax a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga
dc.contributor.author Jurečková, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-16T08:32:10Z
dc.date.available 2013-04-25T23:00:25Z
dc.date.issued 2008-04-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4990
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou public relations, a to jak všeobecně, tak i prakticky, na příkladu společnosti Servis Climax a.s. Cílem práce je provést podrobnou analýzu public relations aktivit ve společnosti a na základě zjištěných skutečností posoudit současný stav a navrhnout změny, které by vedly k jejich zlepšení. Teoretická část je vypracována na základě dostupné literatury o public relations a vysvětluje základní principy public relations vztahů. V praktické části diplomové práce je podrobně analyzováno public relations ve společnosti, nástroje, které firma používá, a způsob komunikace mezi ní a vnitřní a vnější veřejností. Projektová část je zaměřena na plán public relations aktivit pro rok 2009. Součástí práce je i sonda, která je zaměřena na zaměstnance společnosti Servis Climax a.s. cs
dc.format 135 s., 10 s. cs
dc.format.extent 5687477 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.04.2013
dc.subject corporate identity cs
dc.subject image cs
dc.subject mezipodniková komunikace cs
dc.subject press relations cs
dc.subject public relations cs
dc.subject reklama cs
dc.subject sponzoring cs
dc.subject ucelené akce cs
dc.subject veřejné mínění cs
dc.subject corporate identity en
dc.subject image en
dc.subject intercompany communication en
dc.subject press relations en
dc.subject public relations en
dc.subject promotion en
dc.subject sponsoring en
dc.subject consistent action en
dc.subject public opinion en
dc.title Strategie public relations ve společnosti Servis Climax a.s. cs
dc.title.alternative The Strategy of public relations in Servis Climax Ltd. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pavlů, Dušan
dc.date.accepted 2008-05-30
dc.description.abstract-translated This theasis deals with a field of public relations, both on the theoretical level and practi-cally with the example of Servis Climax Ltd. The aim is to analyse public relations in this company and to consider current condition and propose changes. The theoretic part of this work is based on the literature that deals with this problem. It explains the basic principals of public relations. In the practical part, public relations in the society is throughly analy-sed. Tools used by the company and the means of communication between the inner and outer public is also dealt with. The project part focussess on planning publis relations acti-vities for 2009. A probe into the companys staff is also part of the work. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 7548
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
jurečková_2008_dp.pdfBlocked 5.424Mb PDF View/Open
jurečková_2008_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
jurečková_2008_op.doc 71.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account