Strategie rozvoje mikroregionu Horňácko v oblasti cestovního ruchu

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Strategie rozvoje mikroregionu Horňácko v oblasti cestovního ruchu

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Strategie rozvoje mikroregionu Horňácko v oblasti cestovního ruchu
Autor: Horňák, Pavel
Vedoucí: Staňková, Pavla
Abstrakt: Cílem diplomové práce je vypracování strategie rozvoje mikroregionu Horňácko v oblasti cestovního ruchu. V teoretické části charakterizuji cestovní ruch, zabývám se definováním specifik služeb v cestovním ruchu. Dále se zabývám marketingem destinací a jmenuji nástroje a specifika marketingového mixu v cestovním ruchu. Věnuji se problematice mikroregionů a regionálního marketingu. V praktické části analyzuji výchozí podmínky pro rozvoj mikroregionu v oblasti cestovního ruchu a charakterizuji ho. Po analýze současného stavu strategického rozvoje mikroregionu provádím analýzu SWOT. Na základě informací získaných z těchto analýz formuluji v rámci strategie strategickou vizi, a jednotlivé strategické cíle, které pak rozpracovávám do opatření a jednotlivých akčních plánů. V závěru podrobuji akční plány nákladové a rizikové analýze.
URI: http://hdl.handle.net/10563/4995
Datum: 2008-05-05
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 8417


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
horňák_2008_dp.pdfZablokované 2.146Mb PDF
horňák_2008_vp.doc 48Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
horňák_2008_op.doc 59Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet