Budování vztahů se zákazníky prostřednictvím sociálních sítí v oblasti e-commerce v ČR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Budování vztahů se zákazníky prostřednictvím sociálních sítí v oblasti e-commerce v ČR

Show full item record

Thumbnail
Title: Budování vztahů se zákazníky prostřednictvím sociálních sítí v oblasti e-commerce v ČR
Author: Bartók, Ottó
ISBN: 978-80-7678-059-0
URI: http://hdl.handle.net/10563/50288
Date: 2010-07-14
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 42
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Rychlý rozvoj technologií má dopad i na řízení vztahů se zákazníky. Mezi nové technologie lze zařadit i sociální sítě, které v posledních letech zaznamenávají stále širší využití z marketingového hlediska. Vzhledem k širokému spektru možností, které sociální sítě nabízejí v oblasti e-commerce, je zajímavé především využití těchto technologií pro budování vztahů se zákazníky. Cílem práce bylo identifikovat vliv využití sociálních sítí na spokojenost a loajalitu zákazníků v oblasti e-commerce v elektro segmentu v ČR. V práci je využita metoda smíšeného výzkumu. Kvalitativní sběr dat probíhal pomocí interview (n=16), kvantitativní pak pomocí dotazníkového šetření (n=602). Data z kvalitativního výzkumu byla zpracována za využití otevřeného kódování, z kvantitativního výzkumu za pomocí strukturálního modelu rovnic. Výzkum prokázal vliv firemního profilu na sociální síti, na spokojenost a loajalitu zákazníků v oblasti e-commerce v České republice. Vliv mají především tyto faktory: užitečnost a množství informací, vnímaná důvěryhodnost informací, vnímaná bezpečnost dat na sociální síti, zákazníkova self-efficacy a vnímaná přívětivost dané sociální sítě. Výsledky potvrzují vhodnost sociálních sítí pro budování vztahu se zákazníky a ukazují, čemu při správě firemního profilu na sociální síti věnovat pozornost. Pedagogická praxe může využít poznatky k obohacení vyučovaných předmětů souvisejících s digitálním marketingem o současné poznání.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
bartók_2021_teze.pdf 2.062Mb PDF View/Open
bartók_2021_dp.pdf 1.568Mb PDF View/Open None
bartók_2021_op.pdf 353.7Kb PDF View/Open None
bartók_2021_op.pdf 0bytes PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account