Budování vztahů se zákazníky prostřednictvím sociálních sítí v oblasti e-commerce v ČR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Budování vztahů se zákazníky prostřednictvím sociálních sítí v oblasti e-commerce v ČR

Show simple item record

dc.contributor.author Bartók, Ottó
dc.date.accessioned 2022-01-03T09:31:14Z
dc.date.available 2022-01-03T09:31:14Z
dc.date.issued 2010-07-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-059-0 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50288
dc.description.abstract Rychlý rozvoj technologií má dopad i na řízení vztahů se zákazníky. Mezi nové technologie lze zařadit i sociální sítě, které v posledních letech zaznamenávají stále širší využití z marketingového hlediska. Vzhledem k širokému spektru možností, které sociální sítě nabízejí v oblasti e-commerce, je zajímavé především využití těchto technologií pro budování vztahů se zákazníky. Cílem práce bylo identifikovat vliv využití sociálních sítí na spokojenost a loajalitu zákazníků v oblasti e-commerce v elektro segmentu v ČR. V práci je využita metoda smíšeného výzkumu. Kvalitativní sběr dat probíhal pomocí interview (n=16), kvantitativní pak pomocí dotazníkového šetření (n=602). Data z kvalitativního výzkumu byla zpracována za využití otevřeného kódování, z kvantitativního výzkumu za pomocí strukturálního modelu rovnic. Výzkum prokázal vliv firemního profilu na sociální síti, na spokojenost a loajalitu zákazníků v oblasti e-commerce v České republice. Vliv mají především tyto faktory: užitečnost a množství informací, vnímaná důvěryhodnost informací, vnímaná bezpečnost dat na sociální síti, zákazníkova self-efficacy a vnímaná přívětivost dané sociální sítě. Výsledky potvrzují vhodnost sociálních sítí pro budování vztahu se zákazníky a ukazují, čemu při správě firemního profilu na sociální síti věnovat pozornost. Pedagogická praxe může využít poznatky k obohacení vyučovaných předmětů souvisejících s digitálním marketingem o současné poznání.
dc.format 42 cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject CRM cs
dc.subject sociální sítě cs
dc.subject e-commerce cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject SEM cs
dc.subject CRM en
dc.subject social networks en
dc.subject e-commerce en
dc.subject customer en
dc.subject SEM en
dc.title Budování vztahů se zákazníky prostřednictvím sociálních sítí v oblasti e-commerce v ČR
dc.title.alternative Building customer relationships with the use of social networks
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Pilík, Michal
dc.contributor.referee Šnapka, Petr
dc.date.accepted 2021-12-08
dc.description.abstract-translated The rapid development of technology is also having an impact on customer relationship management or e-commerce. Given the wide range of possibilities that social networks offer in e-commerce, the use of these technologies for building customer relationships is of particular interest. The aim of this paper was to identify the impact of social networking on customer satisfaction and loyalty in the e-commerce sector in the electrical segment in the Czech Republic. The paper employs a mixed research method. The qualitative data collection was done by interview (n=16), while the quantitative data collection was done by questionnaire survey (n=602). The data from the qualitative research was processed using open coding, and from the quantitative research using a structural equation model. The research demonstrated the influence of a company's social network profile on customer satisfaction and loyalty in e-commerce. The following factors are mainly influential: usefulness and quantity of information, perceived trustworthiness of information, perceived security of data on the social network, customer self-efficacy and perceived friendliness of the social network. The results confirm the suitability of social networks for building relationships with customers and show what to pay attention to when managing a company's social network profile. Educational practitioners can use the findings to enrich the teaching of digital marketing related courses with current knowledge.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 60417
dc.date.submitted 2021-09-30


Files in this item

Files Size Format View Description
bartók_2021_teze.pdf 2.062Mb PDF View/Open
bartók_2021_dp.pdf 1.568Mb PDF View/Open None
bartók_2021_op.pdf 353.7Kb PDF View/Open None
bartók_2021_op.pdf 0bytes PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account