Analýza spokojenosti zákazníků společnosti RYO s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza spokojenosti zákazníků společnosti RYO s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dobeš, Kamil
dc.contributor.author Repaský, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-16T08:55:22Z
dc.date.available 2010-07-16T08:55:22Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5033
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce bylo zjistit spokojenost zákazníků prostřednictvím dotazníkového šetření. Bakalářská práce je rozdělená na dvě části, teoretickou a praktickou část. V teoretické části byly zpracované teoretické poznatky z marketingové oblasti spokojenosti zákazníků. Zdro-je, které byly použity při zpracování této práce, byly odborná literatura, zabývající se spo-kojeností zákazníků, procesem marketingového výzkumu, interpretací a prezentací výsled-ků. V praktické části byly zpracované a vyhodnocené údaje získané dotazníkovým šetřením a konkrétně byl rozebrán každý faktor a subfaktor spokojenosti uvedený v dotazníku. Fakto-ry byly celkem 4, které se dál členily na 15 subfaktorů. V závěru každého bodu bylo firmě navrhnuté doporučení, které by vedlo ke zvýšení spokojenosti jejich zákazníků. cs
dc.format 64 s., 7s. obr. priloh cs
dc.format.extent 1966952 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Spokojenost zákazníků cs
dc.subject Marketingový výzkum cs
dc.subject Dotazníkové šetření cs
dc.subject Questionnaire en
dc.subject Marketing research en
dc.subject Customer's satisfaction en
dc.title Analýza spokojenosti zákazníků společnosti RYO s.r.o. cs
dc.title.alternative Analyse of coustomer's satisfaction in RYO Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Fialová, Monika
dc.date.accepted 2008-06-11
dc.description.abstract-translated Aim of Bachelor's degree work was to realize customer's satisfaction through questionnaire inquiry. I have divided this Bachelor's degree work into two parts, namely theoretical and practical. In theoretical part I have elaborated pieces of knowledge intending on the subject of mar-keting concerning the customer's satisfaction. The sources, which I have used for processing of this work, were specialized publications dealing with customer's satisfaction, marketing research and interpretation and presentation of research results. In practical part I have processed and evaluated results from questionnaire inquiry and concretely analyzed each factor of satisfaction listed in questionnaire. The factors were 15 and in conclusion I have tried to make a recommendation to the company, which would help to increase customer's satisfaction. en
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/112 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9829
dc.date.assigned 2008-03-21
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
repaský_2008_bp.pdf 1.875Mb PDF View/Open
repaský_2008_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
repaský_2008_op.doc 43Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account