Vliv chemického složení ovoce na jeho potravinářské využití

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv chemického složení ovoce na jeho potravinářské využití

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rop, Otakar
dc.contributor.author Vinklárková, Květa
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:47:55Z
dc.date.available 2013-06-02T23:00:34Z
dc.date.issued 2008-06-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5146
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá ovocem, jeho chemickým složením a významem pro člověka. Další kapitoly jsou zaměřeny na popis jabloní a jablek, neboť jsou u nás nejdůležitějším a nejvíce pěstovaným ovocným druhem. Je zde stručně popsán původ dnešních jablečných odrůd, včetně těch nejdůležitějších. Čtenář se dozví o možnostech průmyslového i domácího zpracování jablek v závislosti na chemických a fyzikálních vlastnostech. cs
dc.format 67 s. cs
dc.format.extent 1535044 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 02.06.2013
dc.subject ovoce cs
dc.subject jablka cs
dc.subject sacharidy cs
dc.subject pektinové látky cs
dc.subject vitamíny cs
dc.subject konzervace cs
dc.subject ovocný výrobek cs
dc.subject fruit en
dc.subject apples en
dc.subject sugars en
dc.subject pectin en
dc.subject vitamin en
dc.subject conservation en
dc.subject fruit product en
dc.title Vliv chemického složení ovoce na jeho potravinářské využití cs
dc.title.alternative The influence of chemical ingredients in fruits on their food utilize en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Březina, Pavel
dc.date.accepted 2008-06-18
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with fruit, its chemical ingredients and meaning for people. Other chapters are focused on the description of apple trees and apples because apples are the most important and most planted fruit in the Czech Republic. There is simply described the origin of today's apple varieties including the most important in the thesis. The reader will learn about the possibilities of industrial and domestic apple process depending on chemical and physical characteristics. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/142 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 7823
dc.date.assigned 2007-11-13
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
vinklárková_2008_bp.pdfBlocked 1.463Mb PDF View/Open
vinklárková_2008_vp.doc 33.5Kb Microsoft Word View/Open
vinklárková_2008_op.doc 33.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account