Modely manažerských způsobilostí a rozvoj kvalifikace manažerů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Modely manažerských způsobilostí a rozvoj kvalifikace manažerů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregar, Aleš
dc.contributor.author Kressová, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-16T10:04:09Z
dc.date.available 2010-07-16T10:04:09Z
dc.date.issued 2008-08-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5166
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá problematikou získávání a rozvoje manažerských způsobilostí, které manažeři potřebují k úspěšnému výkonu manažerské práce. Hlavním cílem disertační práce je odpovědět na otázku: Jakým způsobem lze využít modely manažerských způsobilostí pro rozvoj kvalifikace manažerů? Disertační práce poukazuje na to, že součástí manažerských způsobilostí jsou i tacitní znalosti manažerů. Provedený výzkum ukázal, že získávání a rozvoj manažerských způsobilostí podporuje vystavování manažera náročným situacím a schopnost kvalitní sebereflexe manažera. Dílčí výsledky práce prezentují připomínky manažerů ke kvalitě vzdělávacích kurzů pro manažery. Práce také analyzuje možnosti využití Evropských standardů manažerských způsobilostí pro rozvoj způsobilostí manažerů. Práce přináší návrhy ke zlepšení profesní přípravy manažerů pro výkon jejich práce, a tím i ke zvýšení konkurenceschopnosti jimi řízených organizací cs
dc.format.extent 1126529 bytes
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Manažerské způsobilosti cs
dc.subject modely manažerských způsobilostí cs
dc.subject manažerské kompetence cs
dc.subject rozvoj kvalifikace manažera cs
dc.subject výkonnost manažera cs
dc.subject Management Competence en
dc.subject Models of Management Competence en
dc.subject Managerial Qualifications Development en
dc.subject Manager's Performance en
dc.title Modely manažerských způsobilostí a rozvoj kvalifikace manažerů cs
dc.title.alternative Management Competence Models and Managerial Qualifications Development en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Novák, Jaromír
dc.contributor.referee Petříková, Růžena
dc.date.accepted 2008-10-22
dc.description.abstract-translated This dissertation thesis deals with the topic of acquiring and developing management competence needed to successfully perform managerial work. The main aim of the dissertation thesis is to answer the question: "How can management competence models be used to develop managers' qualifications?" The dissertation thesis points out that managerial tacit knowledge are an essential component of management competence. The research we performed showed that the acquisition and development of management competence supports manager's who are faced by a demanding situation and their high-quality self-reflection ability. The interim results of the research study present the managers' remarks relating to the quality of training courses for managers. The possibilities of using The Pan-European Standards of Management Competence for management competence development are also analysed. It therefore contributes to the improvement of the professional preparation of managers for the performance of their duties, and thereby also to increasing the competitive ability of the organisations they manage en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/215 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 10479
dc.date.assigned 2001-10-12


Files in this item

Files Size Format View
kressová_2008_dp.pdf 1.074Mb PDF View/Open
kressová_2008_vp.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open
kressová_2008_op.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account