Analýza interakčních stylů učitelů 1. stupně ZŠ

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza interakčních stylů učitelů 1. stupně ZŠ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pacholík, Viktor
dc.contributor.author Strachoňová, Aneta
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:59Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:59Z
dc.date.issued 2021-10-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51857
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá analýzou interakčního stylu učitelů na 1. stupni základní školy. Cílem bylo identifikovat interakční styl učitelů 1. stupně základní školy a porovnat ho s pohledem žáků jednotlivých učitelů. Teoretická část se věnuje vymezení klíčových pojmů souvisejících s interakčním stylem. V praktické části jsem se zabývala vyhodnocením dat, kdy byl využit dotazník QTI. Do výzkumu se zapojilo 198 respondentů - 188 žáků a 10 učitelek. Výsledky ukazují interakční styl organizátor a pomáhající jako typické pro učitelky na 1. stupni základní školy. Rozdíly a určení interakčního stylu dané učitelky jsou identifikovatelné pouze při jednotlivých interpretacích každé učitelky a jejich žáků zvlášť.
dc.format 97
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject výuková komunikace cs
dc.subject pedagogická interakce cs
dc.subject interakční styl cs
dc.subject dotazník QTI cs
dc.subject instructional communication en
dc.subject pedagogical interakction en
dc.subject interaction style en
dc.subject QTI questionnaire en
dc.title Analýza interakčních stylů učitelů 1. stupně ZŠ
dc.title.alternative Analysis of Interaction Styles of Teachers of the 1st Grade of Primary School
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Navrátilová, Hana
dc.date.accepted 2022-05-23
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the analysis of the interaction style of teachers at the first level of primary school. The aim was to identify the interaction style of primary school level 1 teachers and compare it with the students' perspective of each teacher. The theoretical part is devoted to the definition of key concepts related to interaction style. The practical part dealt with the data analysis where the QTI questionnaire was used. The research involved 198 respondents - 188 pupils and 10 teachers. The results show the interaction styles of organizer and helper as typical of female primary school teachers. Differences and identification of a given teacher's interaction style are only identifiable in the individual interpretations of each teacher and their pupils separately.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro 1. stupeň základní školy cs
dc.thesis.degree-discipline Lower Primary School Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cs
dc.thesis.degree-program Teacher Training for Primary Schools en
dc.identifier.stag 60146
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2022-04-20


Files in this item

Files Size Format View Description
strachoňová_2022_dp.pdf 1.518Mb PDF View/Open None
strachoňová_2022_op.pdf 354.3Kb PDF View/Open None
strachoňová_2022_vp.pdf 352.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account