Marketingové komunikace vybraných útulků

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingové komunikace vybraných útulků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stránský, Michal
dc.contributor.author Kratinohová, Vendula
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:24:01Z
dc.date.available 2022-07-15T09:24:01Z
dc.date.issued 2022-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51911
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce jsou marketingové komunikace vybraných útulků. Cílem práce je zjištění, jak je vnímána kastrace koček a zda je v souvislosti s touto tematikou vhodnější pozitivní emoce, anebo může lépe zafungovat motiv strachu. V první části práce jsou obsažena teoretická východiska, která se zabývají danou problematikou. Tyto poznatky poté slouží i v praktické části, která obsahuje charakteristiku a specifika zvolených útulků. Kromě stručné analýzy samotné komunikace útulků byly využity dvě výzkumné metody, a to dotazníkové šetření a polostrukturovaný rozhovor. Výsledkem práce je zhodnocení komunikace a doporučení, jak téma kastrace koček efektivně komunikovat.
dc.format 66 s. (95 838 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject útulek cs
dc.subject fundraising neziskových organizací cs
dc.subject prevence přemnožení koček cs
dc.subject pozitivní emoce cs
dc.subject motiv strachu cs
dc.subject Zatoulané štěstí cs
dc.subject Útulek pro zvířata v nouzi cs
dc.subject fundraising for non-profit organizations en
dc.subject prevention of cat overpopulation en
dc.subject positive emotions en
dc.subject fear motivation en
dc.subject Zatoulané štěstí en
dc.subject the name of an animal shelter en
dc.subject Útulek pro zvířata v nouzi en
dc.subject the name of an animal shelter en
dc.title Marketingové komunikace vybraných útulků
dc.title.alternative Marketing Communications of Selected Shelters
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Göttlichová, Marcela
dc.date.accepted 2022-05-24
dc.description.abstract-translated This bachlelor´s thesis deals with the subject of marketing communication of selected animal shelters. The aim of the thesis is to find out how cat neutering is perceived and whether positive emotions are more appropriate in connection with this topic or whether fear motivation may work better. The first part of the thesis covers the existing theory of the subject. This is then used in the empirical part, which explores the characteristic and specifics of the selected shelters. In addition to a brief analysis of the communication of the shelters themselves, two research methods were used, namely a questionnaire survey and semi-structured interview. The result of the work is an evaluation of the communication and reccomendations of how to effectively communicate the topic of cat neutering.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 62835
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2022-04-22


Files in this item

Files Size Format View Description
kratinohová_2022_dp.zip 29.12Mb application/zip View/Open None
kratinohová_2022_op.doc 118.5Kb Unknown View/Open None
kratinohová_2022_vp.doc 116Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account