Sociální kapitál a připravenost průmyslu 4.0: Úloha inovativních schopností, účinnost průmyslu 4.0 a dynamické schopnosti založené na znalostech

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální kapitál a připravenost průmyslu 4.0: Úloha inovativních schopností, účinnost průmyslu 4.0 a dynamické schopnosti založené na znalostech

Show full item record

Thumbnail
Title: Sociální kapitál a připravenost průmyslu 4.0: Úloha inovativních schopností, účinnost průmyslu 4.0 a dynamické schopnosti založené na znalostech
Author: Zia, Najam Ul
ISBN: 978-80-7678-103-0
URI: http://hdl.handle.net/10563/52361
Date: 2010-07-14
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 43
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

V současném digitálním věku organizace čelí výzvám čtvrté průmyslové revoluce. Vyspělé ekonomiky již vytvořily nové přístupy ke strategii průmyslu 4.0, avšak v rozvojových ekonomikách stále, kvůli institucionálním nedostatkům, se firmy spoléhají na rozvinuté ekonomiky k získání znalosti a nových technologií. Firmy v rozvojových ekonomikách musí využívat sociální kapitál k získávání znalostí, informací, důvěry a podpory od rozvinutých ekonomik, aby prokázaly připravenost na průmysl 4.0. Výzkum Průmyslu 4.0 se zaměřuje především na technické aspekty, problematice řízení Průmyslu 4.0 je věnována menší pozornost a většina studií klade důraz na vyspělé ekonomiky. Zejména to, jak se firmy z rozvojových ekonomik připravují čelit čtvrté průmyslové revoluci a jak rozvojové ekonomiky získávají kompetence Průmyslu 4.0, je v dostupné literatuře stále vzácné. Předkládaná práce se snaží zjistit roli dimenzí sociálního kapitálu pro zvýšení připravenosti na Průmysl 4.0 ve vybraných výrobních firmách Pákistánu. Zaplňuje také chybějící mezeru ve zprostředkujících rolích inovačních schopností, dynamických schopností založených na znalostech a účinnosti průmyslu 4.0; mezi vztahem sociálního kapitálu a připraveností na Průmysl 4.0. Cíle studie je dosaženo smíšenými metody výzkumu; vychází z kvantitativního přístupu a empiricky zkoumá spojení tří dimenzí sociálního kapitálu a připravenosti výrobních firem na průmysl 4.0 se zprostředkujícími rolemi inovačních schopností, dynamických schopností založených na znalostech a účinnosti průmyslu 4.0. Pro cíle kvantitativního výzkumu byl uskutečněn sběr dat na základě strategie průzkumu, návrhu dotazníků a průřezové techniky. Kvantitativní analýza dat se provádí pomocí modelování strukturních rovnic. Získáno bylo celkem 320 platných odpovědí z 81 výrobních firem v Pákistánu. Tato data jsou analyzována pomocí SmartPLS a SPSS. Zjištění kvantitativního přístupu jsou získána prostřednictvím rozhovorů se špičkovými oborovými specialisty. Výsledky studie jsou podrobně analyzovány a diskutovány. Výsledky ukazují, že strukturální sociální kapitál, vztahový sociální kapitál a kognitivní sociální kapitál jsou pozitivně spojeny s připraveností na průmysl 4.0 a inovační schopnosti, dynamické schopnosti založené na znalostech a účinnost průmyslu 4.0 tento vztah zprostředkovávají. Práce teoreticky přispívá k dosavadním znalostem porozumění připravenosti na průmysl 4.0 a nabízí cenné poznatky pro firmy v rozvíjející se ekonomice, aby zlepšily svůj sociální kapitál s firmami ve vyspělých ekonomikách v době průmyslu 4.0. Studie rovněž představuje význam efektivity průmyslu 4.0, dynamické schopnosti založené na znalostech a inovační schopnosti pro usnadnění vztahu sociálního kapitálu a připravenosti na průmysl 4.0 mezi firmami v rozvíjejících se ekonomikách a rozvinutých ekonomikách. Zdůrazněny jsou také praktické důsledky, omezení a budoucí směry výzkumu.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
Zia_Najam_Doctoral_Thesis_Summary_2022.pdf 1.895Mb PDF View/Open
zia_2022_dp.pdf 1.423Mb PDF View/Open None
zia_2022_op.pdf 1.052Mb PDF View/Open None
zia_2022_vp.pdf 992.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account