Approaches to Human Resources Management

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Approaches to Human Resources Management

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vabroušková, Věra
dc.contributor.author Hluštíková, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-16T10:55:01Z
dc.date.available 2010-07-16T10:55:01Z
dc.date.issued 2008-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5282
dc.description.abstract Cílem této práce je definovat současné trendy v přístupech k řízení lidských zdrojů. Teoretická část je zaměřena na vymezení problematiky včetně přístupů k řízení lidských zdrojů a zhodnocení jejich použitelnosti při práci odborníků v personálním managementu. Praktická část má za úkol popsat současné přístupy k řízení lidských zdrojů vybraných podnikatelských subjektů pomocí analýzy a stanovit návrh na jejich zlepšení. cs
dc.format 49 s. cs
dc.format.extent 686958 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject přístup cs
dc.subject trend cs
dc.subject výkon cs
dc.subject strategie cs
dc.subject znak cs
dc.subject metoda cs
dc.subject human resource management en
dc.subject approach en
dc.subject trend en
dc.subject performance en
dc.subject strategy en
dc.subject feature en
dc.subject process en
dc.title Approaches to Human Resources Management cs
dc.title.alternative Approaches to Human Resources Management en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Drábková, Lenka
dc.date.accepted 2008-06-16
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to define current trends in approaches to human resource management. The theoretical part is focused on explication of the issue including approaches to human resource management and evaluation of their applicability to practice of human resource management specialists. The analytical part aims at giving account of current approaches to human resource management of the selected entrepreneurial units through analysis and to determine their improvement suggestion. en
dc.description.department Ústav jazyků cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/99 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 8478
dc.date.assigned 2008-01-29
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hluštíková_2008_bp.pdfBlocked 670.8Kb PDF View/Open
hluštíková_2008_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
hluštíková_2008_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account