Příprava polymerního kompozitu na bázi PUR/CNT(Polyuretan/uhlíkové nanotrubice), hledání vhodné metody funkcionalizace CNT.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příprava polymerního kompozitu na bázi PUR/CNT(Polyuretan/uhlíkové nanotrubice), hledání vhodné metody funkcionalizace CNT.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slobodián, Petr
dc.contributor.author Olejník, Robert
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:17:47Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5340
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá přípravou kompozitu na bázi PUR/MWCNT (polyuretan/multi wall carbon nanotubes) metodou elektrospinning. Je navržena syntéza polyuretanu s vlastnostmi vhodnými pro tento druh zvlákňování z polymerního roztoku. Podstatná část diplomové práce se zabývá hledáním metodiky funkcionalizace povrchu MWCNT a následným navázání PUR řetězců na povrch CNT. Cílem je zlepšit schopnost dispergace MWCNT v PUR matrici, popřípadě v PUR nanovláknu. Jednotlivé kroky jsou oxidace, převedení karboxylových skupin na povrchu CNT na isokyanátové s následnou reakcí s -OH končeným PUR. Připravený PUR roztok a PUR/MWNT disperze v DMF jsou použity k přípravě nanovláken pomocí technologie electrospinning. Dále se práce zabývá možnostmi přípravy vrstvených kompozitů na bázi netkaných textilií připravených metodou electrospinnig fixovaných do termoplastické PUR matrice. cs
dc.format 133 s. z toho 4 s. obr. přiloh cs
dc.format.extent 9325191 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.05.2038
dc.subject CNT cs
dc.subject PUR cs
dc.subject funkcionalizace cs
dc.subject electrospinning cs
dc.subject oxidace cs
dc.subject dispergace cs
dc.subject CNT en
dc.subject polyurethane en
dc.subject funcionalization en
dc.subject electrospinning en
dc.subject oxidation en
dc.subject dispersion en
dc.title Příprava polymerního kompozitu na bázi PUR/CNT(Polyuretan/uhlíkové nanotrubice), hledání vhodné metody funkcionalizace CNT. cs
dc.title.alternative Preparation of the composite on the basis of PUR/MWCNT (polyurethane/multi wall carbon nanotubes), searching of the suitable methods of functionalization of MWCNT. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kuřitka, Ivo
dc.date.accepted 2008-06-09
dc.date.vskp-available 2038-05-23
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the preparation of the composite on the basis of PUR/MWCNT (polyurethane/multi wall carbon nanotubes) by the method of electrospinning. Synthesis of the polyurethane with the qualities suitable for this kind of spinning from polymeric solution is described here. A substantial part of this thesis deals with searching for the methods of functionalization of MWCNT surface and linking PUR to the CNT surface. The aim is to improve the ability of dispersion of MWCNT in PUR matrix or in PUR nanofibre. The particular steps are oxidation and transformation of carboxylic groups on the CNT surface into the isocyanate ones with the following reaction with-OH ending PUR. The prepared PUR solution and PUR/MWNT dispersion in DMF are used for the preparation of nanofibres by means of electrospinning. The thesis also covers the possibilities of the preparation of laminates on the basis of non-woven textiles prepared by the method of electrospinning fixed into thermoplastic PUR matrix. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/201 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství polymerů cs
dc.thesis.degree-discipline Polymer Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 7644
dc.date.assigned 2008-02-11
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
olejník_2008_dp.pdfBlocked 8.893Mb PDF View/Open
olejník_2008_vp.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open
olejník_2008_op.doc 43.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account