Změna kvality života rodiny, která vychovává dítě s ADHD.

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Změna kvality života rodiny, která vychovává dítě s ADHD.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Změna kvality života rodiny, která vychovává dítě s ADHD.
Autor: Hrdinová, Michaela
Vedoucí: Chudý, Štefan
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku výchovy dítěte s diagnózou ADHD především v rodinném prostředí, na možnosti spolupráce se školou a odbornými zařízení-mi. Popisuje diagnostiku ADHD z hlediska psychologů i psychiatrů a snaží se o výčet fak-torů ovlivňujících vznik a vývoj poruchy. Autorka se zmiňuje o vlivu osobnostních faktorů i sociálního prostředí. Teoretická část práce se zabývá obecnou charakteristikou poruch chování, průběhem hyperkinetické poruchy v dětském věku a dospívání a naznačuje i mož-nosti vývoje v dospělosti. Nastiňuje některé druhy terapie, reedukace a léčby dětí s ADHD. Empirická část představuje v kvalitativním výzkumu podrobnou kazuistiku patnác-tiletého chlapce, zahrnující všechna dosavadní vývojová období včetně prenatálního. Je doložena pohledem odborníků z oblasti psychologie, psychiatrie a etopedie. Komplexní náhled na tento extrémní případ může pomoci ostatním rodičům vyvarovat se výchovných chyb a pedagogickým pracovníkům nabízí pohled na případ ze strany rodiny.
URI: http://hdl.handle.net/10563/5384
Datum: 2008-05-30
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 7959


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
hrdinová_2008_bp.pdf 1.292Mb PDF Zobrazit/otevřít
hrdinová_2008_vp.doc 53Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
hrdinová_2008_op.doc 50Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet