Projekt tvorby marketingového oddělení ve firmě XYZ, a.s.

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Projekt tvorby marketingového oddělení ve firmě XYZ, a.s.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt tvorby marketingového oddělení ve firmě XYZ, a.s.
Autor: Vojkůvka, Tomáš
Vedoucí: Kubík, Josef
Abstrakt: Diplomová práce na téma "Projekt tvorby marketingového oddělení ve firmě XYZ, a.s." je zpracována tak, aby respektovala teoretické zásady zpracování projektu a současně je dbán důraz na to, aby byla práce využitelná v praxi. Hlavním cílem práce je vytvořit projekt, jehož naplněním vznikne ve společnosti XYZ fungující marketingové oddělení. Dílčím cílem je vytvořit rámec pro realizaci jednotlivých marketingových aktivit (strategií), které nepřímo souvisejí s budováním marketingového oddělení, ale jsou nezbytné pro jeho ná-sledné efektivní fungování. Práce plně dodržuje postupy obvyklé při řešení této problema-tiky a naplňuje metodiku marketingového plánování, tj. definuje cíle společnosti, analyzuje současný stav marketingu, formuluje marketingové cíle, na ně navazující strategie a akční programy. Akční programy, resp. úkoly jsou přesně formulovány a kvantifikovány. Vý-sledný projekt je tak jednoduše využitelný v praxi.
URI: http://hdl.handle.net/10563/5419
Datum: 2008-05-05
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.05.2038
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 8963


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
vojkůvka_2008_dp.pdfZablokované 1.962Mb PDF Zobrazit/otevřít
vojkůvka_2008_vp.doc 48.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
vojkůvka_2008_op.doc 55.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet