Projekt tvorby marketingového oddělení ve firmě XYZ, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt tvorby marketingového oddělení ve firmě XYZ, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Vojkůvka, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:52:33Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5419
dc.description.abstract Diplomová práce na téma "Projekt tvorby marketingového oddělení ve firmě XYZ, a.s." je zpracována tak, aby respektovala teoretické zásady zpracování projektu a současně je dbán důraz na to, aby byla práce využitelná v praxi. Hlavním cílem práce je vytvořit projekt, jehož naplněním vznikne ve společnosti XYZ fungující marketingové oddělení. Dílčím cílem je vytvořit rámec pro realizaci jednotlivých marketingových aktivit (strategií), které nepřímo souvisejí s budováním marketingového oddělení, ale jsou nezbytné pro jeho ná-sledné efektivní fungování. Práce plně dodržuje postupy obvyklé při řešení této problema-tiky a naplňuje metodiku marketingového plánování, tj. definuje cíle společnosti, analyzuje současný stav marketingu, formuluje marketingové cíle, na ně navazující strategie a akční programy. Akční programy, resp. úkoly jsou přesně formulovány a kvantifikovány. Vý-sledný projekt je tak jednoduše využitelný v praxi. cs
dc.format 77 s. cs
dc.format.extent 2057832 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.05.2038
dc.subject marketing cs
dc.subject marketing služeb cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject rozšířený marketingový mix cs
dc.subject marketingová koncepce cs
dc.subject marketingové plánování cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject marketingový audit cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketing en
dc.subject marketing services en
dc.subject marketing mix en
dc.subject extended marketing mix en
dc.subject marketing conception en
dc.subject marketing planning en
dc.subject marketing research en
dc.subject marketing auditing en
dc.subject SWOT analyse en
dc.title Projekt tvorby marketingového oddělení ve firmě XYZ, a.s. cs
dc.title.alternative Marketing detachment project in a company XYZ, plc en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Říha, Petr
dc.date.accepted 2008-06-05
dc.date.vskp-available 2038-05-05
dc.description.abstract-translated Thesis themed "Marketing detachment project in a company XYZ, plc" is processed accor-ding to principles of project processing. Along with this is accentuated mainly practical meaning. The main aim of thesis is to create a project, whereby implementation will origi-nate a functional marketing detachment in company XYZ, plc. The partial aim is forming a framework for realization single marketing activities (strategy) that don't seem to be con-nected with marketing detachment forming at first, but that are necessary for resulting ef-fective running. Diploma work follow usual procedures which are used in case of similar problem-solving and meets marketing planning requirements. This includes society goals determination, present marketing situation analysis, marketings goals creation, consequen-tial strategy or action programs creation. Action programs, eventually duties are exactly formulated and quantified. Final project is totally useful in practice. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 8963
dc.date.assigned 2008-03-14
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
vojkůvka_2008_dp.pdfBlocked 1.962Mb PDF View/Open
vojkůvka_2008_vp.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open
vojkůvka_2008_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account