Přechod z aktivního života do důchodu a stárnutí

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Přechod z aktivního života do důchodu a stárnutí

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Přechod z aktivního života do důchodu a stárnutí
Autor: Mrázková, Eva
Vedoucí: Hladík, Jakub
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou odchodu do důchodu a také vývojovou etapou, která mu předchází a následuje. Teoretická část řeší problematiku pozdního období střední dospělosti, pozdní dospělosti a problematiku stáří. Práce poukazuje na subjektivní pocity člověka, pozitivní i negativní okolnosti, které se pojí se vstupem do penze. Základní použi-tou metodou je kvalitativní výzkum, jehož nástrojem byl rozhovor vedený s devíti respon-denty. Přínosem práce je především potřeba ověřit nutnost přípravy na důchodové období, zmapovat problematiku přechodu do důchodu se všemi příjemnými i nepříjemnými prožit-ky. Práce je obohacena o praktickou ukázku v podobě dvou rozhovorů, ostatní rozhovory jsou následně podrobeny hodnotícím analýzám ze získaných dat.
URI: http://hdl.handle.net/10563/5452
Datum: 2008-05-29
Dostupnost: Práce není přístupná
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 7873


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
mrázková_2008_bp.pdfZablokované 1.152Mb PDF Zobrazit/otevřít
mrázková_2008_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
mrázková_2008_op.doc 51.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet