Kvalita předškolního vzdělávání v perspektivách jeho klíčových aktérů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kvalita předškolního vzdělávání v perspektivách jeho klíčových aktérů

Show full item record

Thumbnail
Title: Kvalita předškolního vzdělávání v perspektivách jeho klíčových aktérů
Author: Horníčková, Beata
ISBN: 978-80-7678-226-6
URI: http://hdl.handle.net/10563/54623
Date: 2019-07-04
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 53
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Tato disertační práce se zabývá problematikou kvality v předškolním vzdělávání z perspektivy klíčových aktérů. Teoretický rámec práce tvoří představení pojmu kvalita ve vzdělávání se specifikací na předškolní vzdělávání. V návaznosti na stručný exkurz jsou představeny dva dichotomické přístupy k problematice definování kvality. První, objektivní přístup, který vymezuje přesné a měřitelné kritéria a indikátory kvality, a druhý, relativní přístup, který akcentuje dynamičnost, subjektivitu a diverzitu s odkazem na různé perspektivy aktérů. Teoretická část je uzavřena představením zásadního modelu pro výzkum, jímž je Katzův model čtyř perspektiv předškolního vzdělávání s doplněním o domácí a zahraniční výzkumy těchto perspektiv. V empirické části je prezentován vlastní výzkum, jehož cílem bylo odhalit pojetí kvality z perspektivy klíčových aktérů, a to výzkumníků, učitelů, rodičů a dětí předškolního věku. Navazujícím cílem bylo komparování těchto perspektiv. Pro odhalení pojetí kvality z perspektiv výzkumníků, učitelů a rodičů je využito interview a následně Delphi metody. Východiskem k interview je model kvality dle Dittona, který napomáhá identifikovat oblasti kvality a poskytl tak oporu pro formulaci centrálních tazatelských otázek. Na tuto část výzkumu navazuje Delphi metoda jako kvantitativní metoda výzkumu skupinového rozhodování v rámci kvalitativního, pozitivistického a konstruktivistického paradigmatu. Tato metoda umožňuje díky svým specifickým charakteristikám hromadnou písemnou komunikaci v rámci skupin aktérů. Ke zjištění perspektivy dětí předškolního věku byla zvolena metoda kresby a interview. Získaná data jsou následně v inspiraci s Ekologickým rámcem k dekonstrukci a rekonstrukci kvality interpretována a odhalují prvky kvality, které jsou pro jednotlivé aktéry významné při formulování jejich pojetí kvality.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
Horníčková_teze_2024.pdf 4.017Mb PDF View/Open
horníčková_2024_dp.pdf 1.430Mb PDF View/Open None
horníčková_2024_op.pdf 418.4Kb PDF View/Open None
horníčková_2024_vp.pdf 337.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account