Drogy z pohledu toxikomanů

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Drogy z pohledu toxikomanů

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Drogy z pohledu toxikomanů
Autor: Havlík, Tomáš
Vedoucí: Vykopalová, Hana
Abstrakt: Snahou této práce je poukázat na to, že osoba užívající omamné a psychotropní látky může být stále pro mnoho lidí velkou neznámou. Snažil jsem se nastínit složitost této pro-blematiky a za pomoci rozhovorů s toxikomany žijícími na území okresu Přerov nalézt odpověď na otázku, jací vlastně toxikomani na přerovsku jsou a jaké vlivy zapříčinily je-jich zneužívání drog. V teoretické části jsem se zaměřil na omamné a psychotropní látky, jejich rozdělení, historii, aplikaci a účinky. V této části se dále zabývám drogovou scénou, drogovou závis-lostí a osobností toxikomana. V praktické části je proveden výzkum s toxikomany, žijícími na území okresu Přerov, se zaměřením na faktory - rodinné prostředí, sociální prostředí, drogy a jejich deviantní chování, který potvrzuje, že jednotlivá zjištění souhlasí s teoretickými východisky a navzá-jem se jednotlivé faktory prolínají. V závěru jsou shrnuta nejdůležitější zjištění, vyplývající z diplomové práce.
URI: http://hdl.handle.net/10563/5497
Datum: 2008-05-22
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 22.05.2013
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 7745


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
havlík_2008_dp.pdfZablokované 565.8Kb PDF
havlík_2008_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
havlík_2008_op.doc 54.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet