Příčiny sociálně patologických jevů u mladistvých a možnosti jejich resocializace

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Příčiny sociálně patologických jevů u mladistvých a možnosti jejich resocializace

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Příčiny sociálně patologických jevů u mladistvých a možnosti jejich resocializace
Autor: Baráková, Dana
Vedoucí: Kraus, Blahoslav
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou příčin sociálně patologických jevů u mladistvých a možnostmi jejich resocializace. V teoretické části je nejprve vymezena oblast sociálních deviací a charakteristika těch, které jsou nejčastějšími projevy v chování mladistvých. Dále se práce zabývá etiologií sociálně patologických jevů v podobě sociálního prostředí, konkrétně rodiny, školy a společnosti. Poslední kapitola teoretické části se zabývá možnostmi resocializace mladistvých, pozornost je věnována činnosti sociálního kurátora, probační a mediační službě a středisku výchovné péče. Empirická část práce je zaměřena na ověření teoretických poznatků a východisek týkajících se vlivu sociálního prostředí na výskyt sociálně patologických jevů. Úvodní kapitola je věnována metodologii výzkumného šetření a dále jsou prezentovány výsledky zjištěné u nedelikventních a delikventních respondentů.
URI: http://hdl.handle.net/10563/5505
Datum: 2008-03-31
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 31.03.2013
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 1009221


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
baráková_2008_dp.pdfZablokované 607.6Kb PDF
baráková_2008_op.doc 56.22Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet