Rozvoj organizační kultury Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

DSpace Repository

Language: English čeština 

Rozvoj organizační kultury Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kacr, Josef
dc.contributor.author Drimlová, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:29:58Z
dc.date.available 2010-07-16T13:29:58Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5627
dc.description.abstract Obsahem této bakalářské práce je identifikace vybraných prvků organizační kultury Fakulty managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, jejích analýza a formulace námětů směřujících k jejímu rozvoji. Teoretická část charakterizuje podnikovou (organizační) kulturu, přístupy k ní, její prostředky, definuje funkci organizační kultury a klasifikuje kulturu organizace. Cílem je zjistit, jak vybraná organizace vnímá organizační kulturu a jak silná organizační kultura v organizaci je. Na základě získané analýzy v praktické části budou navrženy náměty a návrhy pro zdokonalení organizační kultury na Fakultě managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. cs
dc.format 65 s., 9 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1116809 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Podniková kultura cs
dc.subject organizační kultura cs
dc.subject prky organizační kultury cs
dc.subject typy organizační kultury cs
dc.subject silná a slabá organizační kultura cs
dc.subject metody poznávání organizační kultury cs
dc.subject analýza dotazníkového šetření cs
dc.subject náměty zdokonalování organizační kultury cs
dc.subject Company's culture en
dc.subject organizational structure en
dc.subject factors of organizational culture en
dc.subject types of organizational structure en
dc.subject strong and weak organizational culture en
dc.subject organizational culture cognition methods en
dc.subject questionnaire survey analysis en
dc.subject and ideas for improvement of organizational culture en
dc.title Rozvoj organizační kultury Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.title.alternative The Development of Organizational Culture of the Faculty of management and economic Tomas Bata University in Zlín en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Porvazník, Ján
dc.date.accepted 2008-06-12
dc.description.abstract-translated The goal of this Bachelor's thesis is to identify selected factors of organizational culture of Faculty of Management and Economics of Tomas Bata University in Zlín and then to analyze and specify ideas for its development. The theoretical part describes company's (organizational) culture, its approach and resources. It further defines the function of organization's culture and classifies the culture of organization. The aim is to find out the perception of organizational culture by the faculty and its strength there. On the base of analytical part ideas are suggested for improvement of organizational structure of the Faculty of Management and Economics of Tomas Bata University in Zlín. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 7442
dc.date.assigned 2008-03-21
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
drimlová_2008_bp.pdfBlocked 1.065Mb PDF View/Open
drimlová_2008_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
drimlová_2008_op.pdf 679.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account