Probační program dle zákona č. 218/2003 Sb.

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Probační program dle zákona č. 218/2003 Sb.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Probační program dle zákona č. 218/2003 Sb.
Autor: Landová, Olga
Vedoucí: Auerová, Jaroslava
Abstrakt: Pro současnou společnost je jedním ze závažných problémů delikvence dětí a mladistvých. Stát i nestátní instituce se snaží hledat příčiny tohoto jevu a eliminovat jeho důsledky. Ke snížení kriminality dětí směřují i nové trendy v trestní justici, především zavádění prvků restorativní justice do soudní praxe. Práce se zabývá problematikou delikvence mladistvých a možnostmi jejich resocializace v rámci probačních programů. Probační programy jsou novým výchovným opatřením, které je ze zákona možno uložit mladistvým, kteří se dopustili protiprávního jednání. Cílem práce je analýza a komparace tří probačních programů, které v současné době probíhají na území Královéhradeckého kraje. V teoretické části práce je nejprve věnována pozornost pojmu restorativní justice a jejímu vývoji u nás i v zahraničí. Dále se práce zabývá právním rámcem pro realizaci principů restorativní justice v českém právním řádu, především pak zákonem o soudnictví ve věcech mládeže. Teoretická část dále obsahuje kapitoly zabývající se systémem péče o delikventní mládež v České republice a vývojem trestné činnosti dětí a mladistvých. Klíčová je část věnovaná problematice probačních programů, systému jejich akreditace a jejich realizaci v praxi. Praktická část práce navazuje na teoretickou část a snaží se o naplnění stanoveného cíle, tedy o analýzu a srovnání tří zkoumaných probačních programů. Úvodní kapitola je věnována metodologii výzkumného šetření, dále jsou předloženy zjištění z tohoto šetření. Zkoumané probační programy jsou nejprve popsány, následuje jejich srovnání a hodnocení na základě vymezených kategorií.
URI: http://hdl.handle.net/10563/5632
Datum: 2008-03-28
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 1009201


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
landová_2008_dp.pdfZablokované 3.742Mb PDF
landová_2008_vp.doc 79.22Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
landová_2008_op.jpg 453.2Kb Obrázek JPEG Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet