Vývojové trendy a perspektiva potravinářství v ČR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vývojové trendy a perspektiva potravinářství v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lošek, Václav
dc.contributor.author Janušková, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:59:25Z
dc.date.available 2010-07-16T13:59:25Z
dc.date.issued 2008-06-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5691
dc.description.abstract Předkládaná práce je věnována aktuálním otázkám vývoje potravinářství, bezpečnosti potravin v ekonomicko-společenských souvislostech. Práce je členěna do dvou kapitol, kdy vlastním jádrem práce je kapitola - Potravinářství se vstupem do třetího tisíciletí. Kde se autor zabývá vývojem, trendy a strategickými cíli potravinářství. cs
dc.format 40 s., 6 s příloh cs
dc.format.extent 1482654 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject potravinový problém cs
dc.subject potravinářství cs
dc.subject trendy cs
dc.subject perspektiva cs
dc.subject strategické cíle cs
dc.subject HACCP cs
dc.subject Klasa cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject food problems en
dc.subject food industry en
dc.subject trends en
dc.subject perspective en
dc.subject strategic goals en
dc.subject HACCP en
dc.subject Klasa en
dc.subject education en
dc.title Vývojové trendy a perspektiva potravinářství v ČR cs
dc.title.alternative Development of trends and perspective of the food industry in the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bartošíková, Romana
dc.date.accepted 2008-06-16
dc.description.abstract-translated This bachelor's dissertation deals with important questions regarding the development of the food industry, food safety in the social-economical environment. The dissertation is devided into two chapters and the most important one is titled - "The food industry entering the third millennium." Where the author looks at the development, trends and strategic goals of the food industry. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/142 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 5279
dc.date.assigned 2007-01-08
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
janušková_2008_bp.pdfBlocked 1.413Mb PDF View/Open
janušková_2008_vp.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open
janušková_2008_op.doc 33.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account