Analysis of perspective trends in trade fairs

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analysis of perspective trends in trade fairs

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chovancová, Miloslava
dc.contributor.author Řehák, Aleš
dc.date.accessioned 2010-07-16T14:09:17Z
dc.date.available 2010-07-16T14:09:17Z
dc.date.issued 2008-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5720
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je analyzovat současný stav veletržnictví a navrhnout doporučení, která by dopomohla podnikům vystavovat úspěšněji. Teoretická část se zabývá aktuálními veletržními trendy a marketingovými činnostmi, nezbytnými pro úspěšnou účast na veletrhu. Analytická část se soustřeďuje na seznámení z výsledky provedeného dotazníkového šetření a následná SWOT analýza má za úkol charakterizovat silné a slabé stránky veletrhů. Na konci této práce jsou uvedeny návrhy na zlepšení, které by měly dopomoct k efektivnímu vystavování. Mezi klíčová doporučení patří zlepšení marketingových aktivit a přípravy na veletrh, účast na virtuálním veletrhu a využití nekonvenčního vystavování. cs
dc.format 58 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1006988 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject veletrh cs
dc.subject virtuální veletrh cs
dc.subject veletržní trendy cs
dc.subject marketingové strategie cs
dc.subject nekonvenční vystavování cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject trade fair en
dc.subject virtual trade show en
dc.subject trade show trends en
dc.subject marketing strategies en
dc.subject unconventional exhibiting en
dc.subject communication mix en
dc.title Analysis of perspective trends in trade fairs cs
dc.title.alternative Analysis of perspective trends in trade fairs en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pilík, Michal
dc.date.accepted 2008-06-17
dc.description.abstract-translated The aim of this Bachelor thesis is to analyze a current trade fairs situation and suggest improvements, which would help companies to exhibit more successfully. The theory explains the latest exhibition trends and marketing activities, which are essential for a successful participation at the trade fair. The analytical part concentrates on familiarizing with the results of questionnaire investigation and subsequently the SWOT analysis determines weak and strong sides of trade shows. At the end of this work are mentioned proposals for improvements, which would help companies to exhibit efficiently. The key recommendations include improvements in marketing activities and trade show preparation, participation at the virtual trade fair and the usage of the unconventional exhibiting. en
dc.description.department Ústav jazyků cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/99 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 8507
dc.date.assigned 2008-01-29
utb.result.grade E
local.subject veletrhy cs
local.subject prezentace firmy cs
local.subject internet cs
local.subject internet věcí cs
local.subject fairs en
local.subject company presentation en
local.subject Internet en
local.subject Internet of things en


Files in this item

Files Size Format View
řehák_2008_bp.pdf 983.3Kb PDF View/Open
řehák_2008_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
řehák_2008_op.doc 82Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account