Projekt využití marketingové komunikace ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy Meopta - optika, s.r.o. na českém trhu s puškohledy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt využití marketingové komunikace ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy Meopta - optika, s.r.o. na českém trhu s puškohledy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Spáčilová, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-16T14:42:27Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5774
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá projektem zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Meopta - optika, s.r.o. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část zahrnuje vysvětlení pojmů marketing, konkurenceschopnost, marketingové řízení, marketingová komunikace a marketingový výzkum. Analytická část se věnuje představení společnosti a analýze SWOT. Marketingový průzkum je proveden pomocí dotazníku (osobní dotazování). V poslední části jsou uvedeny návrhy a doporučení pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. Ta jsou podrobena analýze nákladů a rizika. cs
dc.format 92 s., 28 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 2631706 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.05.2038
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingové řízení cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject analýza nákladů a rizika cs
dc.subject marketing en
dc.subject the marketing leading en
dc.subject the marketing communication en
dc.subject the marketing research en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject risk and cost analysis en
dc.title Projekt využití marketingové komunikace ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy Meopta - optika, s.r.o. na českém trhu s puškohledy cs
dc.title.alternative Project of utilization marketing communication to increase competitiveness company Meopta - optika, s.r.o. on the Czech markt with the riflescopes en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jemelková, Martina
dc.date.accepted 2008-05-29
dc.date.vskp-available 2038-05-05
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with project of improvement competitive advantage of company Meopta - optika, s.r.o. The thesis is divided into three main parts. The theoretical part includes the definition of the marketing, competitiveness, the marketing leading, the marketing communication and the marketing research. The analytic part attends to introduction of the company and the SWOT analysis. The marketing research is realized by means of the questionnaire (personal questioning). The final part of my thesis includes the suggestions and recommendations for increase competitiveness company. They proposals are put under control cost and risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 8321
dc.date.assigned 2008-03-14
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
spáčilová_2008_dp.pdfBlocked 2.509Mb PDF View/Open
spáčilová_2008_vp.doc 45Kb Microsoft Word View/Open
spáčilová_2008_op.pdf 1.212Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account