Výchova a vzdělávání romských dětí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Výchova a vzdělávání romských dětí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Růžičková, Martina
dc.contributor.author Nováková, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-16T14:53:16Z
dc.date.available 2010-07-16T14:53:16Z
dc.date.issued 2008-05-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5802
dc.description.abstract Předložená práce se zabývá romskou problematikou, ne však v celé své šíři. Stěžej-ní část je věnována výchově a především vzdělávání romských dětí. Teoretická část se zmiňuje o historii Romů, jejich příchodu do Evropy a na území České republiky. Dále je v této části charakterizována romská rodina, jako tradiční hodnota a výchovná instituce. Poslední kapitola teoretické části je zaměřena na oblast předškolního a základního vzdělávání romských dětí. V praktické části je uveden výzkum, provedený u romských žáků navštěvujících základní školu a u romských rodičů, jejichž děti navštěvují základní školu. cs
dc.format 92s. cs
dc.format.extent 957753 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Romové cs
dc.subject majoritní společnost cs
dc.subject romské dítě cs
dc.subject romský rodič cs
dc.subject rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject Romanies en
dc.subject majority society en
dc.subject Romany children en
dc.subject Romany parents en
dc.subject family en
dc.subject education en
dc.title Výchova a vzdělávání romských dětí cs
dc.title.alternative Romany Children education en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Opatrný, Pavel
dc.date.accepted 2008-06-25
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on The Roma and associated problems, although not in the whole complex. The main part concentrates mainly on the education of Romany children. The theoretical part describes the history of Roma, their migration to Europe and also into the Czech Republic. Next is defined the Romany family as the traditional value and education institution in this part. The last chapter of the theoretical part focuses on the field of pre-school and primary education of Romany children. The research introduced in the practical part, was done with Romany pupils from primary school and with Romany parents of children who go to primary school. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 7778
dc.date.assigned 2008-01-03
utb.result.grade A
local.subject vzdělávání Romů cs
local.subject Romanies education en
local.subject Gipsy education en


Files in this item

Files Size Format View
nováková_2008_dp.pdfBlocked 935.3Kb PDF View/Open
nováková_2008_vp.doc 79Kb Microsoft Word View/Open
nováková_2008_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account