Metodika hodnocení veřejných zakázek a její využití ve veřejné správě Zlínského kraje

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Metodika hodnocení veřejných zakázek a její využití ve veřejné správě Zlínského kraje

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Metodika hodnocení veřejných zakázek a její využití ve veřejné správě Zlínského kraje
Autor: Macurová, Lucie
URI: http://hdl.handle.net/10563/5821
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Počet stran: 5310162 bytes application/pdf
Dostupnost: Bez omezení


Abstrakt:

Předložená disertační práce řeší problematiku hodnocení a výběru veřejných zakázek v souvislosti s právní úpravou zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb Hlavním cílem práce je navrhnout systém hodnocení a výběru dodavatelů pro potřeby obecních a městských úřadů Zlínského kraje v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137 / 2006 Sb V první kapitole se autorka zabývá teoretickými východisky, následně vývojem a současným stavem legislativy zadávání veřejných zakázek v České republice a Evropské unii. Dále hodnocení veřejných zakázek (stanovení typu posuzovací stupnice a stanovení váhy kritérií při hodnocení). V závěru kapitoly je osm, autorkou zpracovaných, případových studií z obecních a městských úřadů Zlínského kraje. Ve druhé kapitole autorka definuje cíle a hypotézy disertační práce. Ty jsou doplněny o tvůrčí činitele a časový harmonogram splnění jednotlivých dílčích cílů a hypotéz. Ve třetí kapitole uvádí metody, použité při zpracovávání disertační práce. Obsahem čtvrté kapitoly jsou hlavní výsledky disertační práce. Konkrétně vyhodnocení výsledků z provedeného kvantitativního a kvalitativního průzkumu. Dále je zde verifikace hypotéz a cílů. Na základě všech výsledků zde autorka práce navrhla systém hodnocení dodavatelů veřejných zakázek pro potřeby obecních a městských úřadů Zlínského kraje. Teoretické, praktické a pedagogické přínosy disertační páce jsou přiblíženy v páté kapitole.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
macurová_2008_dp.pdf 5.064Mb PDF Zobrazit/otevřít
macurová_2008_vp.pdf 98.24Kb PDF Zobrazit/otevřít
macurová_2008_op.pdf 116.4Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet