Postavení ženy v islámském světě

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Postavení ženy v islámském světě

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Postavení ženy v islámském světě
Autor: Trněná, Lenka
Vedoucí: Nevoránek, Jaroslav
Abstrakt: Tato diplomová práce zkoumá postavení ženy v islámském světě. Popisuje hlavní kořeny, jež stály u zrodu pojetí úlohy ženy v muslimské společnosti, předkládá základní normy, jež postavení ženy ve společnosti podmiňují a všímá si různých dalších celospolečenských determinantů, jež mají zásadní vliv na muslimskou ženu a její postavení i prestiž ve společnosti. Práce taktéž nastiňuje pohled západního světa na postavení muslimské ženy, jejž konfrontuje se stanovisky muslimské společnosti. V této souvislosti práce upozorňuje na to, že islámský svět není homogenním celkem, a tudíž ani on sám nezaujímá jednoznačné stanovisko v náhledu na postavení ženy v něm. V neposlední řadě se diplomová práce snaží poodhalit některé jevy související s prolínáním západní a islámské společnosti a zasadit tak problematiku do širšího rámce s teoretizujícím poukazem na možný vývoj multikulturní společnosti a k tomu se vztahující úkol sociální pedagogiky.
URI: http://hdl.handle.net/10563/5839
Datum: 2008-03-21
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 21.03.2010
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 1009110


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
trněná_2008_dp.pdfZablokované 556.8Kb PDF
trněná_2008_vp.doc 52.22Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
trněná_2008_op.jpg 395.9Kb Obrázek JPEG Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet