Postavení ženy v islámském světě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Postavení ženy v islámském světě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Trněná, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-16T15:08:05Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:23Z
dc.date.issued 2008-03-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5839
dc.description.abstract Tato diplomová práce zkoumá postavení ženy v islámském světě. Popisuje hlavní kořeny, jež stály u zrodu pojetí úlohy ženy v muslimské společnosti, předkládá základní normy, jež postavení ženy ve společnosti podmiňují a všímá si různých dalších celospolečenských determinantů, jež mají zásadní vliv na muslimskou ženu a její postavení i prestiž ve společnosti. Práce taktéž nastiňuje pohled západního světa na postavení muslimské ženy, jejž konfrontuje se stanovisky muslimské společnosti. V této souvislosti práce upozorňuje na to, že islámský svět není homogenním celkem, a tudíž ani on sám nezaujímá jednoznačné stanovisko v náhledu na postavení ženy v něm. V neposlední řadě se diplomová práce snaží poodhalit některé jevy související s prolínáním západní a islámské společnosti a zasadit tak problematiku do širšího rámce s teoretizujícím poukazem na možný vývoj multikulturní společnosti a k tomu se vztahující úkol sociální pedagogiky. cs
dc.format 95 s. cs
dc.format.extent 570195 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 21.03.2010
dc.subject postavení ženy cs
dc.subject islám cs
dc.subject muslim cs
dc.subject Korán cs
dc.subject hadíth cs
dc.subject diskriminace cs
dc.subject multikulturalita cs
dc.subject integrace cs
dc.subject kultura cs
dc.subject střet civilizací cs
dc.subject Status of a woman en
dc.subject Islam en
dc.subject Muslim en
dc.subject Koran en
dc.subject hadith en
dc.subject discrimination en
dc.subject multiculturalism en
dc.subject integration en
dc.subject culture en
dc.subject clash of civilizations en
dc.title Postavení ženy v islámském světě cs
dc.title.alternative Status of women in the Islamic world en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jilčík, Tomáš
dc.date.accepted 2008-05-15
dc.description.abstract-translated The diploma work investigates a status of women in the Islamic world. It describes the main roots that could be found at the very beginning of the conception of woman's task within the Muslim society. It also shows that main rules determining the status of a woman in the society and notices other various conditions which substantially influence Muslim women and their status as well as their prestige in the society. The diploma work also sketches the Western world point of view concerning the status of Muslim women and further it confronts the view by the Muslim society standpoint. In this context the diploma work refers that the Islamic world is not a homogeneous community and that this is why it does not show up the only one standpoint. Last but not least the diploma work tries to discover some of the phenomena concerning the mutual influence of the two specific civilisations to put the problems into the wider frame and to theoretically point out a possible development of multicultural society and related task of social pedagogy. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009110
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
trněná_2008_dp.pdfBlocked 556.8Kb PDF View/Open
trněná_2008_vp.doc 52.22Kb Microsoft Word View/Open
trněná_2008_op.jpg 395.9Kb JPEG image View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account