Specifika využití pc ve výuce odborných předmětů

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Specifika využití pc ve výuce odborných předmětů

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Specifika využití pc ve výuce odborných předmětů
Autor: Minichová, Monika
Vedoucí: Chudý, Štefan
Abstrakt: V ekonomické praxi se často setkáváme s pojmy kalkulace, kalkulování, vykalkulování Používají se hlavně ve spojitosti s náklady a tvorbou cen a to nejen v podnikatelské praxi, ale dokonce i v obyčejném životě. Vytvoření prodejní ceny výrobku není jednoduchá záležitost. Musíme vzít v úvahu dva základní atributy: 1. Jaké jsou opravdové náklady, které daný obchodník nebo výrobce musí vynaložit na to, aby získal nebo vyprodukoval určitý výrobek a byl schopen jej prodat na trhu. 2. Jak bude trh na stanovenou cenu reagovat a zda ještě danému obchodníkovi nebo výrobci zbude čistý zisk, podaří-li se mu tyto výrobky prodat. Vidíme, že v ekonomice stojí proti sobě nákladový výpočet toho, kdo dodává zboží na trh a ochota spotřebitele tyto náklady přijmout a dokonce zaplatit o něco víc, tj. o zisk. Podstatou kalkulace a kalkulování je především výpočet složky, která v tomto procesu zaujímá dominantní postavení, tj. nákladů. Někdy také hovoříme o redukci kalkulace na kalkulaci nákladovou. Cílem výuky na střední škole je seznámit žáky s problematikou kalkulací. Žáci by měli pochopit podstatu kalkulace a zvládnout ji vypočítat různými metodami. Na tyto znalosti budou navazovat v dalším ročníku při sestavování podnikatelského záměru. Zvolený tematický cíl vede k jasnému členění hodiny na určité úseky s dílčími, jasně formulovanými problémy. Na počátku hodiny je jasně formulován cíl hodiny a na konci vyučovací hodiny by měl učitel zdůraznit splnění cíle. Na sekvenční strukturu výuky působí různé podmínky jako jsou dosavadní znalosti žáků , množství a charakter látky, čas, který lze učivu věnovat Formulace konkrétních otázek vede žáky k poznávání vztahů, vlastností a závěrů, významných z hlediska cíle. Žáci jsou vedeni k aktivní myšlenkové činnosti, k řešení problémů a k formulaci správných závěrů. Po zvládnutí problematiky výpočtu jednotlivých metod systému kalkulací naváží žáci na znalosti získané v předmětu výpočet
URI: http://hdl.handle.net/10563/595
Datum: 2006-06-09
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: D 4219


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
minichová_2006_bp.pdfZablokované 1.215Mb PDF
minichová_2006_vp.doc 52Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
minichová_2006_op.doc 53.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet