Uplatnění absolventa sociální pedagogiky u SKPV PČR

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Uplatnění absolventa sociální pedagogiky u SKPV PČR

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Uplatnění absolventa sociální pedagogiky u SKPV PČR
Autor: Ježík, Jiří
Vedoucí: Chudý, Štefan
Abstrakt: Předložená diplomová práce se zabývá možnostmi využívat v práci Policejního sboru ČR pracovní nástroje, postupy a metody, které poskytuje sociální pedagogika. Konkrétně hledá odpověď na otázku o možnostech uplatnění absolventa studijního oboru sociální pedagogika u Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR. Toto téma je zpracováno postupně, od všeobecného ke konkrétnímu. Na prvém místě je pozornost věnována teoretickým východiskům sociální pedagogiky a jejímu zařazení do systému vědních oborů, které ovlivňují sociální pedagogiku svými poznatky. Dále je věnován prostor sociální pedagogice a jejímu postavení mezi dalšími vědami o člověku, především potom jejímu vztahu ke všeobecné pedagogice. Těžisko práce spočívá v hledáni odpovědi na výše uvedenou otázku. Nejprve sou charakterizovány úlohy sociálního pedagoga a policejního komisaře - vyšetřovatele z hlediska jejich pracovní náplně a následovně jsou vzájemně porovnány pracovní kompetence obou profesionálů. Míru možností plně využívat tyto kompetence a prokázat způsobilost k určitým pracovním úkonům demonstruje na případové studii - vyšetřování konkrétního kriminálního činu. V této části práce autor využívá nejenom teoretické znalosti získané studiem sociální pedagogiky, ale i vlastní praktické zkušenosti z policejní práce. Poznatky získané v této části práce transformuje do závěrů a doporučení pro praxi.
URI: http://hdl.handle.net/10563/5993
Datum: 2008-05-26
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 7752


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
ježík_2008_dp.pdfZablokované 649.1Kb PDF
ježík_2008_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
ježík_2008_op.doc 51.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet