Teoretické a praktické aspekty monitorování Jednotného programového dokumentu pro cíl 3 - Praha (z pohledu využití strukturálních fondů v období 2004-2006)

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Teoretické a praktické aspekty monitorování Jednotného programového dokumentu pro cíl 3 - Praha (z pohledu využití strukturálních fondů v období 2004-2006)

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Teoretické a praktické aspekty monitorování Jednotného programového dokumentu pro cíl 3 - Praha (z pohledu využití strukturálních fondů v období 2004-2006)
Autor: Ludvík, Jakub
Vedoucí: Wokoun, René
Abstrakt: Ve své diplomové práci se zabývám předloženými projekty v rámci JPD 3. Tato práce je roz-dělena na dvě části, teoretickou a analytickou. V teoretické části se zaměřím na základní teo-retické pojmy, na vymezení politiky hospodářské a sociální soudržnosti, dále pak na stručnou charakteristikou strukturálních fondů a jejich využitím v ČR. V závěru teoretické části se více zaměřím na samotný program JPD 3. V praktické části provedu analýzu předložených projektů v rámci JPD 3, dále se zaměřím na projekty schválené a neschválené v jednotlivých výzvách. Hlavním cílem práce bude analýza systému čerpání finančních prostředků alokovaných na JPD 3 v programovacím období 2004 - 2006, zhodnocení současné úrovně a úspěšnosti čerpání finančních prostředků a v neposlední řadě navrhnu doporučení, která povedou ke zlepšení implementace programu v programovacím období 2007 - 2013.
URI: http://hdl.handle.net/10563/6236
Datum: 2008-05-05
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.05.2010
Ústav: Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje
Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 8887


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
ludvík_2008_dp.pdfZablokované 2.199Mb PDF
ludvík_2008_vp.doc 51Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
ludvík_2008_op.doc 53Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet