Formování tacitních znalostí manažerů

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Formování tacitních znalostí manažerů

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Formování tacitních znalostí manažerů
Autor: Matošková, Jana
URI: http://hdl.handle.net/10563/6284
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Počet stran: application/pdf
Dostupnost: Bez omezení


Abstrakt:

Hlavním cílem disertační práce je identifikovat, jak vybrané situační, instrumentální a osobnostní faktory ovlivňují rozvoj manažera, a vytvořit tak základ pro výzkum tacitních znalostí manažerů. Pro naplnění tohoto cíle byla nejprve zpracována literární rešerše jako výsledek analýzy dostupných informačních zdrojů o tacitních znalostech. Poté byla definována teoretická východiska pro výzkumnou část práce, stanoveny výzkumné hypotézy a metodika výzkumu. Pro sběr dat byly v práci použity následující metody: analýza dostupných informačních zdrojů, konzultace s vědeckými pracovníky, polostrukturované rozhovory s manažery, dotazníkové šetření, diskusní skupiny a rozhovory s využitím myšlenkových map. Výsledky výzkumu byly srovnány s poznatky uvedenými v literární rešerši a stanovené hypotézy byly ověřeny. Nakonec byla provedena syntéza přínosů disertační práce pro teoretické poznání a praktické použití získaných poznatků v procesu přípravy manažerů.K hlavním závěrům práce patří fakt, že tacitní znalosti ovlivňují způsob práce manažera (např. jeho rozhodování), jeho reakce na události nebo instrukce nadřízených i jeho postup při vytváření prostředí v organizaci, které bude vyhovovat jeho potřebám a cílům. Získané tacitní znalosti patří k faktorům, které odlišují úspěšné manažery od méně úspěšných.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
matošková_2008_dp.pdf 2.642Mb PDF Zobrazit/otevřít
matošková_2008_vp.pdf 73.04Kb PDF Zobrazit/otevřít
matošková_2008_op.pdf 73.38Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet